informatie over sponsor worden of advertenties plaatsen
Adverteren op deze juridische website?
Via de RechtenSite.nl uw doelgroep bereiken: juristen, advocaten, notarissen, fiscalisten en rechtenstudenten. Onze pagina's trekken duizenden unieke bezoekers per maand! Informeer nu naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een
banner of advertentie.
informatie IE (Intellectueel Eigendom)

Omschrijving IE (Intellectueel Eigendom)

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen nieuwbronnen.
Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen IE (Intellectueel Eigendom)
Voor een aantal onderwerpen hebben wij een speciaal dossier samengesteld met meer informatie en een samenvatting van dit onderwerp.
Dossier: De handelsnaam
Dossier: Domeinnaam
Dossier: Eigendomsrecht
Dossier: Het Handelsregister
Dossier: Het merkenrecht
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws IE (Intellectueel Eigendom)

Actueel nieuws domeinnamenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van domeinnamen.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws intellectuele eigendom
Het laatste nieuws op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws merkenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van merkenrecht.
Bron:SOLV advocaten

Auteursrecht.nl
Informatieve website over auteursrecht en naburige rechten. De website is een initiatief van de Stichting Auteursrechtmanifestaties.

Auteursrecht.nl
Informatieve website over auteursrecht en naburige rechten. De website is een initiatief van de Stichting Auteursrechtmanifestaties.

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom Nieuwsbrief (BOPI, voorheen Benelux-Merkenbureau)
De nieuwsbrief van het Bureau voro de Intellectuele Eigendom (voorheen Benelux Merkenbureau).

Benelux Merkenregister
Zoek zelf in het Benelux Merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven in de Benelux.

Boek9.nl
Weblog over Intellectuele Eigendom.
Voor de laatste actualiteiten en commentaren. (gewonnen zaken, opmerkelijke inbreuken, verrassende transfers en benoemingen)

EFFector Nieuwsbrief
Het laatste wekelijkse nieuws over vrijheidsrechten in een digitale omgevingen zoals internet.
Bron: EFF (Electronic Frontier Foundation)

Emerce.nl
Dagelijkse digitale nieuwsbrief over business, marketing en techonologie.

EURid (European Registry of Internet Domain Names)
EURid is de Europese organisatie die domeinnamen met .eu extensie beheert. Op de website staan nieuws, rechspraak en regels (Sunrise)over de toekenning van de EU domeinnamen.

Europees register voor merken
Zoek zelf in het Europese merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven bij het Europees Merkenbureau in Alicante (Spanje). Deze merken zijn dus ook geldig in de Benelux.

IE- en ICT-recht Nieuwsbrief Van Doorne
Gratis digitale nieuws aangeboden door Van Doorne Advocaten.

Internationale classificatie van waren en diensten
Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Ook wel de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957.
Bron: www.merkenregistratie.nl

Internationale register voor merken
Zoek zelf in het Internationale merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven bij het internationaal bureau in Genève (Zwitserland) en voor welke landen de inschrijving geldig is. De afkortingen onder aan de afschriften geven aan voor welk land (of EU) de merkinschrijving geldig is.

Mailinglist EPO
Geef je op voor de nieuwsbrief van de EPO (European Patent Office) en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van octrooirecht.
Bron:Europees Octrooi Bureau.

Netkwesties.nl Nieuwsbrief
Netkwesties is een uitgave (nieuwsbrief) van XS4ALL over vrijheid, rechten en regels op internet. Op de website kan ook in het archief gezocht worden.

Perspectives Nieuwsbrief Novagraaf
Met deze nieuwsbrief van merkenbureau Novagraaf blijf je op de hoogte van het laatste juridische en praktische nieuws op het gebied van Intellectueel Eigendom. Waaronder merkenrecht, modelrecht, octrooirecht en auteursrecht.

Slagzinnenregister GVR
De betekenis, bescherming en beoordeling van slagzinnen en het GVR Slagzinnenregister. Wat is een slagzin, hoe wordt deze beoordeeld en welke bescherming biedt het Slagzinnenregister? Zie de website voor alle antwoorden.
Bron: GVR Centrum voor Marketingcommunicatie

SOLV Actueel Juridisch Nieuws
Actueel nieuws van allerlei rechtsgebieden. Met uitgebreide databank en wekelijkse nieuwsbrief.

Juridische boeken

Boeken IE (Intellectueel Eigendom)

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.
Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen IE (Intellectueel Eigendom)

Beroepsvereniging van specialisten IE (Intellectueel Eigendom)

BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrech)
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is een beroepsvereniging van juridische specialisten (Intellectueel Eigendom). De leden zijn allen werkzaam bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefening van haar leden waardoor u verzekerd bent van deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen (design), onderhandelingen en eventuele conflicten.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van
Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Boek9.nl
weblog op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, domeinnaamrecht, oneerlijke mededinging, octrooirecht, reclamerecht, mediarecht en kwekersrecht)

College Bescherming Persoonsgegevens
Informatie en uitspraken van het College Bescherming Persoonsgegevens (de vroegere Registratiekamer) over privacy en over zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.

Databankenrecht (engels)
Samenvattingen van Nederlandse en buitenlandse rechtspraak over het databankenrecht (redactie prof. Hugenholtz IVIR)

Domjur.nl
Rechtspraak over domeinnamen
Opgezet door SIDN en UvT.

Merkenrecht jurisprudentie
Uitspraken op het gebied van merkenrecht
Bron:Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Rechtspraakoverzicht EFF
Archief van internationale rechtszaken waarbij de vrijheidsrechten in een digitale omgeving in het geding waren of zijn.
Bron: Electronic Frontier Foundation (EFF)

WIPO Domain Name Decisions
Online de uitspraken van de arbitragecommissie van de WIPO omtrent domeinnamen. Beslissingen zijn overeenkomstig het UDRP-reglement (Uniform Dispute Resolution Policy)

Organisaties

Organisaties IE (Intellectueel Eigendom)

wetten en regels IE (Intellectueel Eigendom)

Wetgeving en regels

Auteurswet 1912

Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)

Cybercrime verdrag

Databankenwet

De nieuwe richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden

E-commerce richtlijn

Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)

Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW)

Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten

Europese Richtlijn Televisie Zonder Grenzen

First Council Directive of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)

First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks

Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE

Gemeenschapsoctrooiverordening

Grondwet

Handelsnaamwet

I. Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Mediabesluit

Mediawet 2008

Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 10 november 1983

Merkenrichtlijn

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Patent Cooperation Treaty Appendix T (html)

Patent Cooperation Treaty PCT (pdf)

Patent Law Treaty

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom

Regels van de Directeur-Generaal BBIE

Regels van de Directeur-Generaal van het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Regulations under the Trademark Law Treaty (TLT verdrag)

Richtlijn Elektronische Handtekeningen

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame

Rijksoctrooiwet 1910

Rijksoctrooiwet 1995

Rijksoctrooiwet 1995

Samenvatting Europese wetgeving voor Intellectueel Eigensdomsrecht.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het BVIE

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken

Trademark Law Treaty (TLT verdag) adopted at Geneva on October 27, 1994

TRIPs-verdrag

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken

Uitvoeringsreglement van het BVIE (merken en tekeningen of modellen)

Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk

Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriele eigendom (Unieverdrag van Parijs 1883, UvP)

Verklaring van de Commissie betreffende artikel 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2005/295/EG)

Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen

Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (geconsolideerde versie)

Verordening tot uitvoering van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk

voorstel voor een wijziging van de Duurrichtlijn ter verlenging van de beschermingstermijn van fonogrammen

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Wet op de Kansspelen

Wet op de naburige rechten

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Wet Politieregisters (WPOLR)

Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

WIPO Auteursrechtverdrag

WIPO Verdragen (lijst)

Zaaizaad- en plantgoedwet

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften IE (Intellectueel Eigendom)

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines IE (Intellectueel Eigendom). Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

BMM Bulletin
Het kwartaalblad van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Electronic Journal of Comparative Law
The Electronic Journal of Comparative Law publishes articles relating to comparative private and public law (mededingingsrecht), comparative legal aspects of information technology and the methodology of comparative law

IER (Intellectuele eigendom en reclamerecht)
De actuele ontwikkelingen binnen auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicaties, recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht.

Informatierecht AMI
Tijdschrift voor auteursrecht, mediarecht & informatierecht.

JAVI (Juridische Aspecten van Internet)
Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Mediaforum
Tijdschrift van de VMC. Vereniging voor Media- en Communicatierecht. Onderwerpen: de regulering van publieke en commerciële omroep, de juridische positie van journalisten en programmamakers, reclameregels, onrechtmatige uitlatingen, de regulering van de nieuwe informatiediensten en de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
Verder aandacht voor internationale kwesties, zoals grensoverschrijdende omroep, de verdeling van frequenties, de plaatsing van satellieten en de discussies in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en de ITU.

samenvattingen

Samenvattingen IE (Intellectueel Eigendom)

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor IE (Intellectueel Eigendom).

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.