Press "Enter" to skip to content

Rechtspraak

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) en samenvattingen kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden. Verwijzingen naar alle rechtelijke instanties waaronder Hof van Justitie, Hoge Raad, gerechtshof, rechtbank, kort geding rechter, geschillencommissies.

Arresten, uitspraken, vonnissen, beschikkingen, samenvattingen, beslissingen, mediation en maatregelen. Behalve Nederlandse rechtspraak is er ook Europese rechtspraak en Internationale rechtspraak te vinden.

Staat er een site niet tussen?

Stuur ons de vindplaats in een e-mail!

Online rechtspraak en jurisprudentie

– Het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg
Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg.

Actuele rechtspraak
De laatste Nederlandse rechtspraak (jurisprudentie) via Rechtspraak.nl

Advocaten Tuchtrecht
Disciplinaire uitspraken en bestuursrechtelijke uitspraken en overige rechterlijke beslissingen over het handelen van advocaten.
Bron: Nederlandse Orde van Advocaten

Arbeidsrecht Rechtspraak
Samenvattingen en verwijzingen naar arbeidsrecht rechtspraak.
Bron: pwnet.nl

Boek9.nl
weblog op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, domeinnaamrecht, oneerlijke mededinging, octrooirecht, reclamerecht, mediarecht en kwekersrecht)

Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) met uitspraken oorlogsmisdaden Tweede Wereldoorlog
Overzicht van uitspraken inzake oorlogsmisdadigers in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.
Verzameld door Prof. Dr. C.F. R�ter en Dr. D.W. de Mildt van het Instituur voor strafrecht (UvA).

College Bescherming Persoonsgegevens
Informatie en uitspraken van het College Bescherming Persoonsgegevens (de vroegere Registratiekamer) over privacy en over zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Uitspraken en beslissingen van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
O.a. geschillen tussen studenten en faculteiten.

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Databankenrecht (engels)
Samenvattingen van Nederlandse en buitenlandse rechtspraak over het databankenrecht (redactie prof. Hugenholtz IVIR)

De Nationale Ombudsman
Uitspraken van De Nationale Ombudsman over consumentenrecht.

Domjur.nl
Rechtspraak over domeinnamen
Opgezet door SIDN en UvT.

faillissementen.com
Site met veel informatie en jurisprudentie over het faillisementsrecht.

Het College voor de Rechten van de Mens
Diverse databanken (direct raadpleegbaar) bestaande uit rechtspraak en uitspraken van allerlei gezaghebbende internationale instanties zoals hieronder weergegeven.
Human Rights Committee (CCPR)
the Committee Against Torture (CAT)
the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Furthermore, there is a database containing information on judgements of the European Court of Human Rights (ECHR). The concluding observations of the United Nations treaty bodies in the context of the country reports have been made accessible (UNCOM). Finally the general comments and general recommendations of the UN treaty bodies are available (General Comments). The case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was recently included and is integrated in the case law database of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Tribunals).

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Hoge Raad Civiel
Civiele rechtspraak van de Hoge Raad. De volledige tekst van de arresten is raadpleegbaar, inclusief samenvatting en conclusie AG (indien beschikbaar).

Hoge Raad Straf rechtspraak
Wekelijks overzicht van de laatste actuele strafrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad. Volledige tekst van de arresten (rechtspraak) inclusief conclusie OM (indien beschikbaar).

Jurisprudentie Rechtsbijstand via Kenniswijzer
Op de Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Honderden uitspraken die betrekking hebben op de Wet op de rechtsbijstand en aanverwante regelgeving.
Bron: Raden voor Rechtsbijstand

JWB Rechtspraak
Samenvattingen jurisprudentie.
Bron: Juridisch Wetenschappelijk Bureau.

Merkenrecht jurisprudentie
Uitspraken op het gebied van merkenrecht
Bron:Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Privacy jurisprudentie Databank
Jurisprudentie op het gebied van de privacy.

Raad voor de Journalistiek
Database met uitspraken door de RvJ.

Rechtspraak.nl
Veel jurisprudentie van verschillende nationale instanties.

Rechtspraakoverzicht EFF
Archief van internationale rechtszaken waarbij de vrijheidsrechten in een digitale omgeving in het geding waren of zijn.
Bron: Electronic Frontier Foundation (EFF)

Reclame Code Commissie
Op deze website van de Reclame Code Commissie vind je tevens een databank met uitspraken gedaan door de RCC.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Rechtspraak en informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

WIPO Domain Name Decisions
Online de uitspraken van de arbitragecommissie van de WIPO omtrent domeinnamen. Beslissingen zijn overeenkomstig het UDRP-reglement (Uniform Dispute Resolution Policy)

Mission News Theme by Compete Themes.