Press "Enter" to skip to content

Vreemdelingenrecht: samenvattingen, jurisprudentie, uittreksels, juridische vacatures, stages, adviseurs en advocaten

 Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht geeft de regels en plichten voor vreemdelingen. Dit zijn mensen die niet Nederlander zijn. Dit zijn bijvoorbeeld emigranten of vluchtelingen die in ons land willen wonen of werken.

Het vreemdelingenrecht valt onder de regels van het bestuursrecht. Het gaat om de verhouding tussen overheid (zowel locaal, als nationaal) en de burger (de vreemdeling). Procedures zoals bezwaar en beroep worden dus gevolgd volgens het bestuursrechtelijke systeem.

Meestal betreft het procedures inzake het aanvragen van asiel waarbij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) betrokken is. Denk aan beslissingen waarbij een asielaanvraag, een visum, een verzoek tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning is geweigerd.

Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen
Er zijn nog geen Dossiers in onze database. Stuur ons een e-mail met het onderwerp dat u zoekt en wij proberen de tekst hiervan te vinden.
actueel juridisch nieuws Vreemdelingenrecht

Actueel juridisch nieuws Vreemdelingenrecht

Juridisch.Com Vreemdelingenrecht Nieuws
Diverse links naar actueel nieuws op het gebied van vreemdelingenrecht.

nieuws vreemdelingenrecht (Jurofoon)
Het laatste nieuws op het gebied van vreemdelingenrecht.

Juridische boeken

Boeken Vreemdelingenrecht

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen Vreemdelingenrecht

Beroepsvereniging van specialisten Vreemdelingenrecht

Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
Beroepsvereniging voor advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en asielprocedures. De vereniging is opgericht om professionele rechtshulpverleners een platform te bieden voor de behartiging van algemene belangen van asielzoekers en andere migranten. Daar waar de belangen de individuele juridische problemen ontstijgen, kan de vereniging bijspringen door kennisuitwisseling tussen de leden, procedures te voeren en belangen te bundelen. Ook is een ledenlijst aanwezig op de site zodat een rechtzoekende snel de contactgegevens kan vinden van een specialist op het gebied van vreemdelingenrecht.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van

Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak – jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Het College voor de Rechten van de Mens
Diverse databanken (direct raadpleegbaar) bestaande uit rechtspraak en uitspraken van allerlei gezaghebbende internationale instanties zoals hieronder weergegeven.
Human Rights Committee (CCPR)
the Committee Against Torture (CAT)
the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Furthermore, there is a database containing information on judgements of the European Court of Human Rights (ECHR). The concluding observations of the United Nations treaty bodies in the context of the country reports have been made accessible (UNCOM). Finally the general comments and general recommendations of the UN treaty bodies are available (General Comments). The case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was recently included and is integrated in the case law database of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Tribunals).

Organisaties

Organisaties Vreemdelingenrecht

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften Vreemdelingenrecht

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Vreemdelingenrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Migrations News
Voor professionals: Blijf op de hoogte van het laatste Internationale en Europese nieuws op het gebied van vreemdelingenrechten en immigratie.

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk”.
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

samenvattingen

Samenvattingen Vreemdelingenrecht

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Vreemdelingenrecht.

Mission News Theme by Compete Themes.