Press "Enter" to skip to content

Strafrecht: samenvattingen, jurisprudentie, uittreksels, juridische vacatures, stages, adviseurs en advocaten

Strafrecht en strafprocesrecht

Geheel van regels betreffende de strafbaarstelling van bepaalde feiten (misdrijven en overtredingen) en de straffen.
De algemene regels en strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht Bijzondere strafbaarstellingen staan in bijzondere wetten en verordeningen.
De regels betreffende vervolging en berechting van strafbare feiten en de executie van opgelegde straffen staan in het Wetboek van Strafvordering.

Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen
Voor een aantal onderwerpen hebben wij een speciaal dossier samengesteld met meer informatie en een samenvatting van dit onderwerp.
Dossier: Inleiding formeel strafrecht
Dossier: Sanctionering van rechtsnormen: algemeen
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Strafrecht en strafprocesrecht

Actueel nieuws strafrecht en strafprocesrecht
Het laatste nieuws op het gebied van strafrecht en strafprocesrecht.
Bron: Recht.nl

Beleidsregels Openbaar Ministerie
De beleidsregels van het Openbaar Ministerie. Aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering (beleidsregels) van het College van procureurs-generaal.

Juridische boeken

Boeken Strafrecht en strafprocesrecht

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen Strafrecht en strafprocesrecht

Beroepsvereniging van specialisten Strafrecht en strafprocesrecht

Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (afgekort: NVJSA) heeft als hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten. Op de website vindt u een ledenlijst zodat u direct een advocaat in de buurt kunt vinden.

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Nederlandse Vereniging voor Criminologie
De NVK tracht de belangen te behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Voor zijn leden organiseert de NVK regelmatig bijeenkomsten over actuele onderwerpen, lezingen, congressen e.d.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van

Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak – jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Hoge Raad Straf rechtspraak
Wekelijks overzicht van de laatste actuele strafrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad. Volledige tekst van de arresten (rechtspraak) inclusief conclusie OM (indien beschikbaar).

Organisaties

Organisaties Strafrecht en strafprocesrecht

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften Strafrecht en strafprocesrecht

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Strafrecht en strafprocesrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

Delikt en Delinkwent
Tijdschrift op het gebied van strafrecht met actueel nieuws o.a. over wetgeving, advocatuur, politie, behandelen en straffen, straftoemeting, jeugdrecht en jeugdbescherming, financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, criminologie, de rechter, de nationale ombudsman, internationaal strafrecht etc.
Delikt en Delinkwent is ook online beschikbaar.

Jurisprudentie wegenverkeersrecht
Jurisprudentie over verkeershandhaving. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht verschijnt zes keer per jaar. Inhoud:
Actuele en complete uitspraken (rechtspraak) met commentaar; Strafrechtelijke aspecten; Vorderingsprocedurele aspecten; Wet Mulder-afdoeningszaken
Informatie over de handhavingskant en voor strafrechtelijke aspecten, vorderingszaken en Wet Mulder-afdoeningszaken.

Letsel & schade
Artikelen over recente ontwikkelingen, b.v. whiplash en shockschade, relevante rechtspraak en medische rapporten leveren onmisbare informatie om uw dossiers te onderbouwen. Letsel & Schade geeft kennis over alles omtrent personenschade: voor praktijkjuristen, advocaten, medici, medische adviseurs en schade-experts

Nieuwsbrief Strafrecht
Het tijdschrift met wetgeving, beleid en jurisprudentie binnen het strafrecht. Beknopte, volledige en actuele informatie. (uitgave van SDU)

Opportuun
Het gratis relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. Elke maand nieuws en achtergrondinformatie over strafrecht.

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk”.
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

PROCES; Tijdschrift voor strafrechtspleging
Tijdschrift voor de strafrechtspecialist in het brede veld van criminologie en rechtshandhaving. Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van misdaad, veiligheid, berechting en straf.

Tijdschrift voor Criminologie
Dit tijdschrift wordt ontvangen door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie.

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht)
Tijdschrift over gedragsnormen en regelgeving voor ondernemingen. Centraal staat de positie van de onderneming en het strafrecht.

samenvattingen

Samenvattingen Strafrecht en strafprocesrecht

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Strafrecht en strafprocesrecht.

Mission News Theme by Compete Themes.