Press "Enter" to skip to content

Sociaal zekerheidsrecht en zorg

Sociaal zekerheidsrecht en zorg

Deze pagina biedt alle informatie op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Informatie over het arbeidsrecht, ontslag, ziekte, pensioen, werkeloosheid, uitkering, verzuim. U vindt hieronder alle relevantie wetgeving, tijdschriften, rechtspraak en organisaties.

Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen
Voor een aantal onderwerpen hebben wij een speciaal dossier samengesteld met meer informatie en een samenvatting van dit onderwerp.
Dossier: Arbeidsovereenkomst
Dossier: Het faillissement
Dossier: Ontslag
Dossier: Ontslag, Werkloosheid en Uitkering
Dossier: Pensioen
Dossier: Ziekte en verlof
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Sociale zekerheid en zorg

Actueel nieuws arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht
Het laatste nieuws op het gebied van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws gezondsheidsrecht en letselschade
Het laatste nieuws op het gebied van het gezondheidsrecht en letselschade.
Bron: Recht.nl

Arbeidsrechter.nl
Het laatste nieuws over arbeidsrecht.

Juridische boeken

Boeken Sociale zekerheid en zorg

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen Sociale zekerheid en zorg

Beroepsvereniging van specialisten Sociale zekerheid en zorg

INSOLAD de Vereniging Insolventierecht Advocaten
INSOLAS is een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uitsluitend worden toegelaten ervaren advocaten die aantoonbaar deskundigheid bezitten en in de praktijk werkzaamheden verrichten op het terrein van het insolventierecht. Praktijkervaring kan bestaan uit: het optreden als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling, begeleiding van ondernemingen of personen in financiële moeilijkheden, voeren van procedures over insolventie rechtelijke vraagstukken, adviseren daarover of een combinatie van deze werkzaamheden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ)
De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid en beschikken over jarenlange en uitvoerige praktijkervaring. Zij kunnen cliënten, zoals uitkeringsgerechtigden, werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De advocaten kunnen u helpen bij geschillen over bijvoorbeeld:
– het toekennen en intrekken van uitkeringen en over de hoogte daarvan
– boeten en maatregelen
– terugvordering van uitkeringen
– Strafzaken m.b.t. uitkeringsfraud
– verhaal van bijstand wegens onderhoudsplicht
– de doorbetaling van loon tijdens ziekte
– verstrekkingen op grond van de WVG, de Ziekenfondswet en de AWBZ
– studiefinanciering
– de hoogte en de verschuldigdheid van premies door werknemers en werkgevers
– de vraag of een arbeidsverhouding wel of niet onder de verzekeringsplicht valt

Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR
De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is een wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de zorg. Zij wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat zij wetenschappelijke publicaties verschijnen op het gebied van het gezondheidsrecht (pre-adviezen).

Vereniging voor Pensioenrecht (VP)
De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De ervaring leert dat gezien de themas en de invalshoeken waarmee de themas worden benaderd vele advocaten en pensioenjuristen lid zijn van de vereniging.

Vereniging voor vrouw en recht
Een van de doelstellingen van de Vereniging is het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen. Daartoe publiceert de Vereniging commentaren en adviezen. Deze commentaren worden voorbereid door de werkgroepen van de vereniging, of door leden met een bijzondere expertise.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van

Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak – jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen rechtspraak.

Organisaties Sociale zekerheid en zorg

Organisaties Sociale zekerheid en zorg

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften Sociale zekerheid en zorg

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Sociale zekerheid en zorg. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Uitspraken Sociale Zekerheid
Publicatie van nieuwe uitspraken (rechtspraak) op o.a. de volgende terreinen:
Ziekte en re-integratie
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Ziektekosten en voorzieningen
Premie
Boeten, maatregelen, terug- en invordering
Bijstand
Dagloon
Volksverzekering
Verzekeringsplicht
Internationaal

samenvattingen

Samenvattingen Sociale zekerheid en zorg

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Sociale zekerheid en zorg.

Mission News Theme by Compete Themes.