Press "Enter" to skip to content

Gezondheid en letselschade

Gezondheid en letselschade

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen nieuwbronnen.
Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen Gezondheid en letselschade
Er zijn nog geen Dossiers in onze database. Stuur ons een e-mail met het onderwerp dat u zoekt en wij proberen de tekst hiervan te vinden.
actueel juridisch nieuws Gezondheid en letselschade

Actueel juridisch nieuws Gezondheid en letselschade

Actueel nieuws gezondsheidsrecht en letselschade
Het laatste nieuws op het gebied van het gezondheidsrecht en letselschade.
Bron: Recht.nl

Letselschade.nl
Informatie over letselschade. Actueel nieuws en achtergrondartikelen.

Juridische boeken

Boeken Gezondheid en letselschade

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen Gezondheid en letselschade

Beroepsvereniging van specialisten Gezondheid en letselschade

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
De letselschade advocaten van deze vereniging treden alleen op voor letselschadeslachtoffers. Letselschade omvat in de kern materiële schade en/of immateriële schade na een ongeval. Materiële schade: een lager inkomen, extra kosten huishoudelijke hulp, andere extra kosten in en om huis, extra vervoerskosten, hulp en verzorging, etc. Immateriële schade omvat pijn, lijden en verdriet. Die schade wordt vergoed door middel van smartengeld. Een ASP advocaat geeft advies, begeleiding en voert de onderhandelingen voor of namens het slachtoffer in het aansprakelijkheids- en in het in het schaderegelingstraject.

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
Een letselschade advocaat van de LSA moet minimaal 5 jaar advocaat zijn en beschikken over een ruime ervaring op het gebied van letselschade. Daarnaast moet hij ook nog met succes de Grotiusopleiding Personenschade hebben afgerond. Een LSA-advocaat is daarom een erkend specialist op het gebied van letselschade. Hij helpt u bij alle vormen van letsel zoals bij medische fouten, ongevallen op het werk (bedrijfsongeval), RSI, OPS, asbest, burn-out, geweld en seksueel misbruik. Direct een advocaat zoeken dichtbij via de site.

Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR
De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is een wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de zorg. Zij wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat zij wetenschappelijke publicaties verschijnen op het gebied van het gezondheidsrecht (pre-adviezen).

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van

Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak – jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen rechtspraak.

Organisaties Gezondheid en letselschade

Organisaties Gezondheid en letselschade

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften Gezondheid en letselschade

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Gezondheid en letselschade. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

AV&S
Juridisch tijdschrift over aansprakelijkheid verzekering en schade.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Letsel & schade
Artikelen over recente ontwikkelingen, b.v. whiplash en shockschade, relevante rechtspraak en medische rapporten leveren onmisbare informatie om uw dossiers te onderbouwen. Letsel & Schade geeft kennis over alles omtrent personenschade: voor praktijkjuristen, advocaten, medici, medische adviseurs en schade-experts

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk”.
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)
Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht.

Zorg & Welzijn
Opinieblad voor de sociale sector.
Kritisch, actueel met ruim aandacht voor het menselijke aspect van het vak.
Uitgebreide website met veel links.

samenvattingen

Samenvattingen Gezondheid en letselschade

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Gezondheid en letselschade.

Mission News Theme by Compete Themes.