Press "Enter" to skip to content

Burgerlijk procesrecht samenvattingen, jurisprudentie, uittreksels, juridische vacatures, stages, adviseurs en advocaten

Omschrijving Burgerlijk procesrecht

Het deel van het recht dat de verwezenlijking van uit het privaatrecht voortvloeiende rechtsaanspraken met overheidshulp regelt. Via bepaalde handelingen wordt zo beslist wat tussen partijen geldt. Ook de regels van de tenuitvoering (executie) worden door het burgerlijk procesrecht bepaald.

Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen
Voor een aantal onderwerpen hebben wij een speciaal dossier samengesteld met meer informatie en een samenvatting van dit onderwerp.
Dossier: Vermogensrecht
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Burgerlijk procesrecht

Bereken Wettelijke Rente
Bereken zelf gemakkelijk de wettelijke rente ex artikel 119 of 119a Boek 6 BW, over een periode, met dit programma.
Bron:http://www.svens.dds.nl

Juridische boeken

Boeken Burgerlijk procesrecht

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen Burgerlijk procesrecht

Beroepsvereniging van specialisten Burgerlijk procesrecht

Vereniging van incasso en procesadvocaten (VIA)
De vereniging van incasso- en procesadvocaten is in 1993 opgericht, op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten. In VIA zijn advocaten verenigd die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen. Alle leden zijn speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het VIA logo is een keurmerk: een waarborg voor kwaliteit. Op de website kunt u direct een incasso-advocaat vinden.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van

Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak – jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen rechtspraak.

Organisaties Burgerlijk procesrecht

Organisaties Burgerlijk procesrecht

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften Burgerlijk procesrecht

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Burgerlijk procesrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

AV&S
Juridisch tijdschrift over aansprakelijkheid verzekering en schade.

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Tijdschrift op het terrein van het Nederlands burgerlijk procesrecht. De inhoud bestaat uit artikelen en bondige kronieken waarin de ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel terrein worden gevolgd. Centraal staan de rechterlijke organisatie, het (nieuw) burgerlijk procesrecht, rechtsvordering, bewijsrecht, executie- en beslagrecht, arbitrage en internationale verdragen.

samenvattingen

Samenvattingen Burgerlijk procesrecht

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Burgerlijk procesrecht.

Mission News Theme by Compete Themes.