Press "Enter" to skip to content

Bestuursrecht jurisprudentie samenvattingen, uittreksels, juridische vacatures, stages

Bestuursrecht

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen nieuwbronnen.
Ga direct naar:
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen Bestuursrecht
Er zijn nog geen Dossiers in onze database. Stuur ons een e-mail met het onderwerp dat u zoekt en wij proberen de tekst hiervan te vinden.
actueel juridisch nieuws Bestuursrecht

Actueel juridisch nieuws Bestuursrecht

Actueel nieuws staats- en bestuursrecht
Het laatste nieuws op het gebied van Staats- en Bestuursrecht.
Bron: Recht.nl

Juridische boeken

Boeken Bestuursrecht

Wetenschappelijke juridische boeken . Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.
Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen boeken.

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen Bestuursrecht

Beroepsvereniging van specialisten Bestuursrecht

Vereniging Ambtenaar en Recht
De Vereniging Ambtenaar en Recht is een ontmoetingspunt voor iedereen (juristen en niet-juristen) die met het ambtenarenrecht te maken heeft en zich bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Het doel van de vereniging is het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin, alsmede het opbouwen en bevorderen van een netwerk van personen die zicht bezighouden met de beoefening van of betrokken zijn bij het ambtenarenrecht. Dat doel tracht de vereniging te bereiken door o.a. het organiseren van studiedagen, symposia en andere bijeenkomsten, het (doen) uitbrengen van publicaties en de instandhouding van een website respectievelijk door opinievorming.

De Vereniging voor Agrarisch Recht
De Vereniging voor Agrarisch Recht is een forum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met landbouw en recht. Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met agrarisch recht, is welkom als lid. Voorbeelden van sectoren waarin leden werkzaam zijn: advocatuur, notariaat, wetenschap, rechtspraak, bankwezen, belangenorganisaties, adviespraktijk, agrarische makelaardij, rentmeesterschap en overheid. De vereniging telt momenteel een kleine 300 leden.

Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
Advies, onderhandelen en bijstand bij onteigening is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels. Het houvast komt van rechterlijke uitspraken die al eerder zijn gedaan in vergelijkbare gevallen. Dat betekent dat kennis en ervaring nodig zijn om u goed te kunnen adviseren en voor u in een procedure op te treden. De leden van de VOA -de Vereniging van Onteigeningsadvocaten- zijn specialisten. U kunt bij hen terecht voor advies, ook als er nog geen sprake is van een rechtszaak.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van

Jurisprudentie en rechtspraak

Rechtspraak – jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Uitspraken en beslissingen van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
O.a. geschillen tussen studenten en faculteiten.

Organisaties

Organisaties Bestuursrecht

Juridische tijdschriften

Juridische tijdschriften Bestuursrecht

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Bestuursrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van beroepsverenigingen zijn te vinden.

Bouwrecht
Het tijdschrift Bouwrecht biedt diepgravende artikelen, actuele berichtgeving, rechtspraakoverzichten en signalering van wetgeving en literatuur op het gebied van bouwrecht.

Jurisprudentie Bestuursrecht (JB)
Totaaloverzicht van uitspraken in eerste en hogere instantie, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Jurisprudentie wegenverkeersrecht
Jurisprudentie over verkeershandhaving. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht verschijnt zes keer per jaar. Inhoud:
Actuele en complete uitspraken (rechtspraak) met commentaar; Strafrechtelijke aspecten; Vorderingsprocedurele aspecten; Wet Mulder-afdoeningszaken
Informatie over de handhavingskant en voor strafrechtelijke aspecten, vorderingszaken en Wet Mulder-afdoeningszaken.

Nieuwsbrief StAB
Jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer.

samenvattingen

Samenvattingen Bestuursrecht

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Bestuursrecht.

Mission News Theme by Compete Themes.