Press "Enter" to skip to content

Juridische verenigingen – juridische vereniging – Studievereniging

Hieronder staat eerst een overzicht van alle juridische studentenverenigingen van Nederland. Je vindt hier juridische studieverenigingen, faculteitsverenigingen, pleitverenigingen, debatverenigingen en diverse stichtingen.

Lid worden van een juridische vereniging of deelnemen aan de activiteiten die een vereniging organiseert is een goede en nuttige aanvulling op de rechtenstudie. De meeste verenigingen organiseren allerlei nuttige en informatieve uitstapjes en evenementen zoals bedrijvendagen, kantoorbezoeken aan advocatenkantoren of trips naar de gevangenis om daar een kijkje te nemen.

Staat jullie vereniging er niet bij? Stuur ons dan een e-mail en we zetten hem er bij!

Voor de studentenverenigingen kunt u onderaan deze pagina een link vinden met de vindplaats hiervan.

STUDIEVERENIGINGEN – STICHTINGEN
Ad Forum (Amsterdam)
Deze Stichting organiseert ieder jaar een Juristen Bedrijvendag of bedrijvendagen.

Ad Informandum (Utrecht)
Ad Informandum is de studievereniging voor Strafrecht en Criminologie te Utrecht. Deze vereniging, voor iedereen die affiniteit heeft met Strafrecht en/of Criminologie, organiseert al veel jaren interessante excursies, leerzame pleittrainingen en boeiende lezingen. Ook ontvangen onze leden ons eigen magazine, de Ad Informatie, vol met interessante informatie op het gebied van Strafrecht en Criminologie. Daarnaast organiseert Ad Informandum ieder jaar een groot forum en een spetterende buitenlandreis!

Althusius (Amsterdam)
Rechtsfilosofisch dispuut. Voor studenten en afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in recht en wijsbegeerte. Vier keer per jaar lezingen.

Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV)
De Amsterdamse Juridische Vereniging “AJV” is een vereniging van studenten en alumni van de Open Universiteit Nederland, werkend vanuit het studiecentrum Amsterdam. Het doel van de vereniging is het leggen en onderhouden van contacten tussen studenten en alumni, die hun studie hebben afgerond, aan de Open Universiteit.

ASVD Bonaparte (Amsterdam)
Vereniging voor studenten die geïnteresseerd zijn in debatteren en spreken in het openbaar.

BNSL Broederschap der Notariële Studenten te Leiden
De BNSL is de studievereniging notarieel recht van de Universiteit te Leiden. De vereniging heeft tot doel het stimuleren van de belangstelling voor het notariaat en de notariële wetenschap, het bevorderen van de contacten tussen haar leden en notariële studenten onderling. Dit doet zij door het organiseren van activiteiten zoals excursies en kantoorbezoeken en bijeenkomsten voor haar leden zoals borrels en symposia.

Bureau Spraakwater
Bureau Spraakwater is specialist op het gebied van het debat. In onze trainingen en workshops leren wij je ondergenoemde vaardigheden te signaleren en toe te passen. Om beter te leren presenteren en overtuigen is het debat het middel bij uitstek. Tijdens het voeren van een debat train je jezelf in vaardigheden als argumenteren, kritisch denken, luisteren en non verbale gedragingen. Sprekers met ervaring in debatteren komen natuurlijker over en hebben meer overtuigingskracht. Neem vrijblijvend contact op met Bureau Spraakwater indien u een trainer of workshop wilt boeken voor uw organisatie.

Cementi
De studievereniging van de Academie Bestuur & Recht (ABR) van de Saxion Hogeschool. De studievereniging organiseert verschillende studiegerelateerde activiteiten zoals excursies, studiereizen, gastcolleges, cursussen, workshops, symposia en debatten.

CIA Criminologie in Actie (Rotterdam)
Deze studievereniging organiseert voor haar leden (rechtenstudenten) activiteiten, lezingen, symposia, excursies, studiereizen en workshops in het kader van de Criminologie, bijvoorbeeld naar misdadig interessante instellingen, congresdagen en seminars met prikkelende onderwerpen.

CoDe Corpus Delicti (Leiden)
Studievereniging Criminologie. Excursies, kantoorbezoeken en de uitgave van een eigen blad.

Crime does pay (VU Amsterdam)
Studievereniging op het gebied van criminologie. Naast relevante excursies en andere activiteiten biedt de vereniging haar leden boeken met korting, samenvattingen en een tijdschrift op het gebied van criminologie “CrimeTime”.

De Smeetskring (Tilburg)
De studievereniging voor fiscalisten aan de Universiteit van Tilburg. Het doel van de vereniging is om de afstand tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven te verkleinen. De vereniging probeert dit te bereiken door diverse activiteiten te organiseren in de vorm van excursies naar verschillende fiscale bedrijven, lezingen van hoogleraren en uiteraard de borrels.

Debatvereniging Cicero (Tilburg)
Wil jij altijd gelijk krijgen? Kom dan debatteren bij de Tilburgse Debatvereniging Cicero! Bij Cicero ga je elke maandagavond verbaal de strijd aan met medestudenten over actuele stellingen. Wekelijks ontwikkel je zo je vaardigheden in argumenteren, debatteren en presenteren. In diverse debattoernooien kun je je kwaliteiten meten met debaters uit heel Nederland. Natuurlijk staat gezelligheid ook hoog in het vaandel bij Cicero en organiseren we regelmatig sociale activiteiten. Dit maakt van Cicero niet alleen een vereniging voor debat, maar ook voor sociale contacten en gezelligheid. Kom naar Cicero en krijg het gelijk aan je zijde!

Diephuis (Groningen)
Civielrechtelijke vereniging met de nadruk op pleiten. Daarnaast worden privaatrechtelijke excursies en uitstapje georganiseerd.

ELSA (Amsterdam)
Het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 38 Europese landen met meer dan 200 lokale groepen. De 30.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. ELSA Amsterdam is een van de lokale groepen in Nederland. De activiteiten die we organiseren zijn onder te verdelen in drie categorieën; Academic Activities, Seminars & Conferences en STEP (Student Trainee Exchange Programme).
Tel:0031-205252958

Elsa (Nederland)
Het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 38 Europese landen met meer dan 200 lokale groepen. De 30.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. ELSA Amsterdam is een van de lokale groepen in Nederland. De activiteiten die we organiseren zijn onder te verdelen in drie categorieën; Academic Activities, Seminars & Conferences en STEP (Student Trainee Exchange Programme)

ELSA (Nijmegen)
Lokale vereniging van ELSA te Nijmegen.

ELSA (Rotterdam)
Lokale vereniging van ELSA te Rotterdam.

ELSA (Tilburg)
Het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 38 Europese landen met meer dan 200 lokale groepen. De 30.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. ELSA Amsterdam is een van de lokale groepen in Nederland. De activiteiten die we organiseren zijn onder te verdelen in drie categorieën; Academic Activities, Seminars & Conferences en STEP (Student Trainee Exchange Programme).

ELSA European Law Students Association (Leiden)
Lokale vereniging van ELSA te Leiden.

Emediation.nl
Online geschillen oplossen met hulp van een bemiddelaar.

Erasmus Debating Society
Debatvereniging voor studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

FIRST (Maastricht)
Studievereniging voor fiscale studenten (fiscalisten).De vereniging organiseert o.a. een bedrijvendag, een symposium, kantoorbezoeken, een maandelijkse borrel en een studiereis om het jaar.

FSVU (Fiscale Studentenvereniging aan de Vrije Universiteit, Amsterdam)
De Fiscale studievereniging van de Vrije Universiteit Amsterdam. De doelstelling van FSVU is studenten en bedrijven met elkaar in contact te brengen door middel van promotie voor bedrijven en organisatie van diverse activiteiten.

In Duplo (Rotterdam)
Vereniging voor studenten die aan de Erasmusuniversiteit het mr.drs.-programma voor economie en rechten volgen.
E-mail: info@induplo.nl

Interstedelijke Criminologie Dag (IDC)
Interstedelijke Criminologie Dag is een jaarlijks terugkerend congres georganiseerd door drie studieverenigingen der criminologie.

JD Res Publica (Leiden)
Studievereniging voor staats- en bestuursrechtstudenten.

JF Rotterdam
De Juridische Faculteitsvereniging van Rotterdam.
Tel: 010-4081794
E-mail: jfr@jfr.nl

JFAS (Amsterdam)
De Juridische Faculteitsvereniging van de UvA.
Tel: 020 5253441
E-mail: secretaris@jfas.nu

JFV Groningen
De Juridische Faculteitsvereniging van Groningen.
Tel: 0503635783
E-mail: jfv@rechten.rug.nl

JFV Grotius (Leiden)
Juridische Faculteitsvereniging van Leiden.
Tel: 071 527 7546
E-mail: info@jfvgrotius.nl

JFV Nijmegen
De Juridische Faculteitsvereniging van Nijmegen.
Thomas van Aquinostraat 6
6525 GD Nijmegen
Tel: 024-3612794
E-mail: info@jfvnijmegen.nl

JSV Justus Lipsius (Leiden)
De studievereniging voor Encyclopedie en Filosofie van het Recht. Doel: academische discussies voeren over de grondslagen van ons rechtssysteem, en daarbij de combinatie met filosofie, geschiedenis, klassieke oudheid en alcohol niet te schuwen. Ethische inzichten, politieke keuzes en fundamentele vragen aangaande de waarde van, of juist terechte kritiek op, algemeen geaccepteerde en verdedigde denkbeelden als mensenrechten, open normen in het burgerlijk recht, trias politica, juridisch activisme, de verzorgingsstaat, en democratie als cultureel fenomeen, wil de vereniging samen met studenten en professoren aan de kaak stellen.

JSVU (Utrecht)
De Juridische Faculteitsvereniging van Utrecht.
Tel: 0302400811
E-mail: info@jsvu.nl

Jurist en Werk (Leiden)
Organiseren elk jaar de Landelijke Jurist & Werk Dagen.
Tel: 071-5277773
E-mail: commissie@juristenwerk.nl

Kalliope (Groningen)
Groninger debating Society Kalliope. Debatvereniging. Organisatie van workshops over openbaar spreken, presenteren en niet te vergeten, debatteren.

Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF)
Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen.
De volgende verenigingen zijn opgenomen in het LOF:
– Groninger Fiscale Eenheid (Groningen)
– T.F.V. De Smeetskring (Tilburg)
– Porta Adriani (Amsterdam)
– Pecunia Non Olet (Leiden)
– Toegevoegde Waarde (Utrecht)
– First Maastricht(Maastricht)
– R.F.V. Christiaanse-Taxateur (Rotterdam)
– FSVU (Amsterdam)
De Stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren. Er wordt een jaarlijks congres georganiseerd en de Stichting geeft het fiscale studentenmagazine Forfaitair uit.

Leiden Debating Union
Deze vereniging biedt (rechten)studenten de mogelijkheid zich te bekwamen in de nobele kunst van het overtuigen (pleiten, presenteren, debatteren).

LIS@ (Rijksuniversiteit Groningen)
Het doel van LIS@ is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
Contact: bestuur@lisa-groningen.nl

M.P. Vrij (Amsterdam)
Strafrechtvereniging. Activiteiten: excursies, rechtbankbezoeken, pleitoefeningen en studiereizen in binnen- en buitenland.

Magister JFT (Tilburg)
De Juridische Faculteitsvereniging van Tilburg.
Tel.: 013-4668073
E-mail:info@magisterjft.nl

Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
De Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht heeft als doel de kennis op het gebied van informatietechnologie te bevorderen en te verspreiden. Veel activiteiten worden hiervoor ontplooid, waaronder het organiseren van lezingen, het bezoeken van bedrijven alsook het opstellen van publikaties op gebieden die in het kader van informatietechnologie en recht actueel zijn. De vereniging biedt een netwerk aan ongeveer 500 leden die veelal betrokken zijn bij de juridische aspecten van de informatietechnologie.

Nemo Plus (Leiden)
Algemeen rechtendispuut
Tel: 071-5277867
E-mail: nemoplus@law.leidenuniv.nl

O.R.D. (Ondernemingsrechtelijk Dispuut)
Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut (O.R.D) is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is reeds in 1982 opgericht. Het O.R.D. richt zich voornamelijk op rechtenstudenten die een functie in het bedrijfsleven dan wel de commerciële advocatuur of adviespraktijk ambiëren. Vooral als je de master bedrijfsrecht, financieel recht of de algemeen privaatrechtelijke master hebt gekozen, is het O.R.D het dispuut voor jou!

Perikles (Utrecht)
De studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles organiseert uiteenlopende activiteiten die zowel ontspannend als educatief van aard zijn zoals lezingen over actuele vakgerelateerde onderwerpen, debatten, excursies, feesten en borrels.

Pleitgenootschap Amsterdam Law Firm
Amsterdam Law Firm (ALF) is een studievereniging van rechtenstudenten aan de Universiteit van Amsterdam. De leden van de ALF nemen deel aan een bijzondere minor, waarin wordt gewerkt aan dossiers uit de echte rechtspraktijk. Ook omvat de studievereniging een pleitgenootschap en een Rechtswinkel. Naast inhoudelijke evenementen zoals kantoorbezoeken en lezingen, organiseert de ALF ook verschillende borrels, een reis en de jaarlijkse pubquiz.

Porta Adriani (Amsterdam)
Fiscalistenvereniging. Activiteiten: Kantoorbezoeken en borrels.

QBDBD (Amsterdam VU)
De Juridische Faculteitsvereniging van de VU.
tel: 020 5986244
e-mail: qbdbd.rechten@vu.nl

RFV Christiaanse-Taxateur (Rotterdam)
De R.F.V. Christiaanse-Taxateur is de fiscale studievereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lid van de vereniging zijn fiscaal-juristen en fiscaal-economen. Elk jaar worden de volgende activiteiten georganiseerd:
– Een Fiscale Bedrijvendag om nader kennis te maken met diverse bedrijven.
– de Aanstormend Fiscalistendag, een congres waar aan de hand van een actuele themas de fiscaliteit wordt besproken.
– een studiereis.

Rolandinus Passeggeri (Amsterdam)
Notarieel dispuut.

Rota Carolina (debatvereniging Nijmegen)
Debatvereniging

S.O.S. Studiekring Over Strafrecht (Leiden)
Dit strafrechtelijk dispuut biedt studenten de mogelijkheid om naast de theorie intensief kennis te maken met de strafrechtspraktijk. De studievereniging organiseren excursies en lezingen. Ook is er jaarlijks een buitenlandreis en helpt de vereniging haar leden actief met het zoeken naar een baan of een stage in de strafrecht sector.

SGOR
Studenten Genootschap voor Onderneming en recht

SIB (studentenvereniging voor internationale betrekkingen)
Landelijke studentenvereniging die zich actief bezighoudt met de wereld van internationale betrekkingen en diplomatie. Eveneens dé officiële jongerenvereniging van de VN.

STEP (Nederland)
Stichting Student En Praktijk. Activiteit: STEP In-house dagen waarbij studenten kunnen kennismaken met het bedrijfsleven.

Studievereniging Sirius (Utrecht)
Juridische studievereniging van de Utrecht Law College. Organisatie van o.a. studiereizen (Londen, Genève, Brussel en New York), jaarlijkse symposium, maandblad Oprecht, praktijkdag waar studenten kunnen kennismaken met alle juridische instanties van Nederland, gastcolleges en sociale activiteiten zoals een maandelijkse borrel en het introductiekamp.

Tobias Asser (Leiden)
Tobias Asser is een juridisch pleitdispuut voor studenten Nederlands Recht, die in het bezit zijn van hun propedeuse. Het dispuut biedt rechtenstudenten de mogelijkheid kennis te maken met het recht, zoals in de praktijk wordt toegepast, in het bijzonder met de kunst van het pleiten. Dit gebeurt door het volgen van pleittrainingen, het meedoen aan diverse pleitwedstrijden en het bezoeken van advocatenkantoren en overheidsinstellingen

Trivium (Nijmegen)
De Nijmeegse Studenten Debatvereniging Trivium is een jonge actieve vereniging. Sommige leden komen vooral om te debatteren, andere juist voor de gezelligheid.

Utrecht Debating Society (UDS)
Debatvereniging in Utrecht.

VIRA
Vereniging Informaticarechtadvocaten

VIVA (Amsterdam VU)
Notariële studentenvereniging

ALGEMENE STUDENTENVERENIGINGEN

Voor een overzicht van algemene
studentenverenigingen (niet juridisch) kunt u terecht op de studenten website Studiehulp.nl.

Mission News Theme by Compete Themes.