Press "Enter" to skip to content

Juridische tijdschriften

Facultaire en wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines.

Per rechtsgebied samenvattingen, rechtspraak, commentaar en annotaties van de laatste actuele en nieuwste ontwikkelingen.

Ook de juridische uitgaves van vrijwel alle juridische beroepsverenigingen zijn te vinden.

Neem snel een juridisch abonnement of sluit je aan bij een beroepsvereniging en blijf zo op de hoogte van het laatste actuele nieuws in het recht.

Staat een juridisch tijdschrift er niet bij?

Stuur ons dan een e-mail met de vindplaats en we zetten het tijdschrift er gratis op (in ruil voor een retourlink)!

 

Actualiteiten Mededingingsrecht (AM)
Actuele en praktijkgerichte informatie over de Mededingingswet. Europese ontwikkelingen komen ook uitgebreid aan bod.Ad Valvas
Ad Valvas (sinds 1952) is het onafhankelijke weekblad van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), voor medewerkers en studenten. Krant en website worden grotendeels gemaakt door professionele journalisten.

Advocatenblad
Het maandelijkse magazine voor advocaten. Inhoud: juridische analyses, achtergrondbeschouwingen en nieuws over rechtsontwikkelingen die voor advocaten van belang zijn en tuchtrecht.

Alibi
Opinieblad van de jurische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

ANS Algemeen Nijmeegs Studentenblad
ANS-Online: De website van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad. Het tijdschrift van de Radboud Universiteit. Dit onafhankelijke blad wordt volledig voor en door studenten gemaakt. ANS verschijnt tien maal per jaar, in een oplage van 10.000 exemplaren. Het blad wordt verspreid over de gehele campus van de Radboud Universiteit en op verschillende plaatsen in de binnenstad van Nijmegen.

AR updates Arbeidsrecht
Arbeidsrechtelijk tijdschrift volgens de law journal-formule: een diepgaand wetenschappelijk artikel, circa vier annotaties bij de belangrijkste zaken van de afgelopen tijd, de rubriek In debat en een uitgebreide boekbespreking.

Arbeid Integraal
Vakblad op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Ars Aequi Maandblad
Ars Aequi Maandblad Het grootste algemeen juridische maandblad met diepgaande en opinierende artikelen, annotaties en toegang tot het digitale archief met de laatste tien jaargangen van Ars Aequi. Gratis voor studenten!

Assurantiemagazine (AM)
Het vakblad voor de verzekeringsbranche.

AV&S
Juridisch tijdschrift over aansprakelijkheid verzekering en schade.

Blind
Blind is een online tijdschrift met interdisciplinaire artikelen voor studenten, docenten en onderzoekers met een interesse die over de grenzen van vakgebieden reikt.
Enkele malen per jaar komt er een nieuwe editie van Blind uit. Elk nummer heeft een thema dat op een interdisciplinaire manier wordt benaderd in artikelen, interviews, recensies en opiniestukken van studenten, wetenschappers en professoren. Alle oudere nummers zijn eveneens nog steeds beschikbaar en dus altijd opnieuw op te zoeken en terug te lezen.

BMM Bulletin
Het kwartaalblad van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Bouwrecht
Het tijdschrift Bouwrecht biedt diepgravende artikelen, actuele berichtgeving, rechtspraakoverzichten en signalering van wetgeving en literatuur op het gebied van bouwrecht.

Compliance, Ethics & Sustainability ( voorheen Tijdschrift voor compliance)
Tijdschrift over regels m.b.t. financiële dienstverlening, corporate governance en toezicht effectenverkeer.

Computerrecht
Actueel nieuws en interessante artikelen over computerrecht en telecommunicatie. Met aandacht voor wetgeving en jurisprudentie.

Contracteren
Tijdschrift voor de contractspraktijk.

Cursor
Informatieblad en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven. Universiteitsberichten en actueel studentennieuws.

Delikt en Delinkwent
Tijdschrift op het gebied van strafrecht met actueel nieuws o.a. over wetgeving, advocatuur, politie, behandelen en straffen, straftoemeting, jeugdrecht en jeugdbescherming, financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, criminologie, de rechter, de nationale ombudsman, internationaal strafrecht etc.
Delikt en Delinkwent is ook online beschikbaar.

Electronic Journal of Comparative Law
The Electronic Journal of Comparative Law publishes articles relating to comparative private and public law (mededingingsrecht), comparative legal aspects of information technology and the methodology of comparative law

Erasmus Magazine (Rotterdam)
Het tijdschrift voor studenten van de Erasmus Universiteit met nieuws over de volgende onderwerpen: Campus, Studenten, Wetenschap, Onderwijs, Hoger onderwijsbeleid, Aanvullingen en correcties, International news.

Fiscaal Tijdschrift Vermogen (SDU)
Wetenschappelijk onderbouwde op de praktijk gerichte artikelen.

Fiscale Nieuwsflits
Het laatste nieuws op het gebied van belastingrecht.
Bron:Ministerie van Financiën

Fiscanet.nl
Uitgebreide database op het gebied van fiscaal recht.

Folia
Weekblad van de Universiteit van Amsterdam met studentennieuws

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

IER (Intellectuele eigendom en reclamerecht)
De actuele ontwikkelingen binnen auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicaties, recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht.

Informatierecht AMI
Tijdschrift voor auteursrecht, mediarecht & informatierecht.

Intermediair
Gratis thuisbezorgd tijdschrift voor net-afgestudeerden en jong-professionals.

JAVI (Juridische Aspecten van Internet)
Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business.

Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR)
De nieuwste en belangrijkste rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht.

Jurisprudentie Bestuursrecht (JB)
Totaaloverzicht van uitspraken in eerste en hogere instantie, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
De meeste recente uitspraken van onder andere de Hoge Raad en de kantongerechten.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Jurisprudentie wegenverkeersrecht
Jurisprudentie over verkeershandhaving. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht verschijnt zes keer per jaar. Inhoud:
Actuele en complete uitspraken (rechtspraak) met commentaar; Strafrechtelijke aspecten; Vorderingsprocedurele aspecten; Wet Mulder-afdoeningszaken
Informatie over de handhavingskant en voor strafrechtelijke aspecten, vorderingszaken en Wet Mulder-afdoeningszaken.

Justitiële verkenningen
Een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (het WODC) en BJu. Het signaleert en beschrijft in een vroeg stadium ontwikkelingen op het terrein waarop het Ministerie van Justitie als wetgever respectievelijk beleidsmaker actief is.

Letsel & schade
Artikelen over recente ontwikkelingen, b.v. whiplash en shockschade, relevante rechtspraak en medische rapporten leveren onmisbare informatie om uw dossiers te onderbouwen. Letsel & Schade geeft kennis over alles omtrent personenschade: voor praktijkjuristen, advocaten, medici, medische adviseurs en schade-experts

Mare (Leiden)
Leids universitair weekblad met het laatste actuele nieuws voor studenten en medewerkers van de universiteit.

Mediaforum
Tijdschrift van de VMC. Vereniging voor Media- en Communicatierecht. Onderwerpen: de regulering van publieke en commerciële omroep, de juridische positie van journalisten en programmamakers, reclameregels, onrechtmatige uitlatingen, de regulering van de nieuwe informatiediensten en de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
Verder aandacht voor internationale kwesties, zoals grensoverschrijdende omroep, de verdeling van frequenties, de plaatsing van satellieten en de discussies in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en de ITU.

Migrations News
Voor professionals: Blijf op de hoogte van het laatste Internationale en Europese nieuws op het gebied van vreemdelingenrechten en immigratie.

Mr. Tijdschrift
Het tijdschrift voor de afgestudeerde meester in de rechten. Gratis abonnement voor meesters in de rechten.

Nederlands Juristenblad
Het weekblad voor juristen.
Actueel nieuws over wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.

Nederlands tijdschrift voor energierecht
Alle juridische ontwikkelingen op het gebied van energie.

Nieuw erfrecht
Thematische behandeling van het nieuwe erfrecht.
Verschijnt 6 keer per jaar.

Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten
Tweewekelijkse nieuwsbrief met juridisch nieuws op allerlei terreinen.

Nieuwsbrief StAB
Jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer.

Nieuwsbrief Strafrecht
Het tijdschrift met wetgeving, beleid en jurisprudentie binnen het strafrecht. Beknopte, volledige en actuele informatie. (uitgave van SDU)

Notariaat Magazine
Het tijdschrift van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB). Met o.a. interviews, reportages, commentaren en praktijkverhalen binnen het notariaat.

Novum (Leiden)
Maandblad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden.
Tel: 071-5277557
E-mail: novum@law.leidenuniv.nl

Observant
Onafhankelijk weekblad van de universiteit Maastricht.

Ondernemingsrecht (TvO)
Bevat artikelen, actualiteiten, commentaren op rechtspraak en boekbesprekingen op allerlei rechtsgebieden waaronder ondernemingsrecht, Europees recht, mededingsrecht, sociaal recht, insolventierecht en fiscaal recht.

Opportuun
Het gratis relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. Elke maand nieuws en achtergrondinformatie over strafrecht.

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk”.
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

Privacy & Informatie (P&I )
Dit tweemaandelijkse tijdschrift besteedt aandacht aan alle vormen van privacy. De nadruk ligt op de informationele privacy: privacy- aantasting en -bescherming samenhangende met ontwikkelingen op het gebied van de Informatie- en Communicatietechnologie. Daarnaast bevat ieder nummer een nieuwskatern van het College Bescherming Persoonsgegevens.

PROCES; Tijdschrift voor strafrechtspleging
Tijdschrift voor de strafrechtspecialist in het brede veld van criminologie en rechtshandhaving. Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van misdaad, veiligheid, berechting en straf.

Propria Cures
Het oudste literair satirisch studentenweekblad van Nederland. Het blad verschijnt tweewekelijks (22 nummers per jaar, waarvan 3 dubbelnummers). Sedert 1890 worden de kolommen van Propria Cures gevuld met scherpe satire, polemiek, poëzie, columns en korte verhalen. Het blad is een broedplaats van literair en journalistiek talent. Onder anderen Menno ter Braak, Hella Haasse, Renate Rubinstein, Hugo Brandt Corstius, Frits Bolkestein, Henk Spaan, Mensje van Keulen, Tim Krabbé, Theodor Holman, Beatrijs Ritsema, Erik van Muiswinkel en Beau van Erven Dorens waren redacteur van Propria Cures.

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)
Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht.

Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) publiceert 14 x per jaar de belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsrecht in brede zin.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak Familierecht (RFR)
Rechtspraak Familierecht (RFR) publiceert maandelijks een selectie van actuele uitspraken op het terrein van het personen- en familierecht.

Rechtspraak Financieel recht (RF)
In Rechtspraak Financieel (RF) recht vindt u maandelijks een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance.

Rechtspraak Insolventierecht (RI)
Rechtspraak Insolventierecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op het terrein van het insolventierecht.

Rechtspraak Notariaat (RN)
Rechtspraak Notariaat biedt maandelijks een selectie van jurisprudentie die van belang is voor de notarispraktijk. Onderdelen van RN zijn: vastgoedrecht, ondernemingsrecht, erfrecht, personen- en familierecht, tuchtrechtspraak en fiscaal recht.

Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) publiceert maandelijks een selectie van uitspraken op het gebied van het rechtspersonenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Resource (Wageningen)
Tijdschrift voor studenten en medewerkers van de Universiteit Wageningen.

SPUI Magazine
SPUI, magazine voor alumni en vrienden van de Universiteit van Amsterdam Het alumnimagazine verschijnt drie keer per jaar.

Sum Magazine
Tijdschrift voor en door studenten.

Tijdschrift voor Arbeidsrecht
Maandblad voor de arbeidsrechtspecialist. Bevat analyses en commentaar op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en jurisprudentie.

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Tijdschrift op het terrein van het Nederlands burgerlijk procesrecht. De inhoud bestaat uit artikelen en bondige kronieken waarin de ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel terrein worden gevolgd. Centraal staan de rechterlijke organisatie, het (nieuw) burgerlijk procesrecht, rechtsvordering, bewijsrecht, executie- en beslagrecht, arbitrage en internationale verdragen.

Tijdschrift voor Criminologie
Dit tijdschrift wordt ontvangen door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie.

Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP)
TAP volgt wetgeving, jurisprudentie en literatuur en vertaalt de ontwikkelingen naar leesbare, verdiepende artikelen, relevant voor uw praktijk.

Tijdschrift voor insolventierecht
Informatie over diverse deelterreinen van het insolventierecht. Tevens aandacht voor thematische samenhangen en voor grensoverschrijdende insolventiekwesties.

Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht)
Tijdschrift over gedragsnormen en regelgeving voor ondernemingen. Centraal staat de positie van de onderneming en het strafrecht.

Uitspraken Sociale Zekerheid
Publicatie van nieuwe uitspraken (rechtspraak) op o.a. de volgende terreinen:
Ziekte en re-integratie
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Ziektekosten en voorzieningen
Premie
Boeten, maatregelen, terug- en invordering
Bijstand
Dagloon
Volksverzekering
Verzekeringsplicht
Internationaal

UKrant.nl Onafhankelijk nieuwsplatform voor academisch Groningen
Universiteitskrant voor studenten aan de universiteit van Groningen met het laatste nieuws en mededelingen en achtergrondartikelen.

Vermogende Particulieren Bulletin (Vp-Bulletin)
Dit tijdschrift handelt over de fiscale en juridische aspecten met betrekking tot optimaal beheren, structureren en overdragen van vermogen.

VOX Magazine – Onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit
Studententijdschrift van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Xi Magazine
Xi wordt gemaakt door studenten van de studie Media en Cultuur (voorheen Film- en Televisiewetenschappen) van de Universiteit van Amsterdam. De bladuitgave Xi verschijnt viermaal per academisch jaar in tabloid formaat en wordt verspreid over de verschilllende UvA-faculteiten en culturele centra in Amsterdam.

Zorg & Welzijn
Opinieblad voor de sociale sector.
Kritisch, actueel met ruim aandacht voor het menselijke aspect van het vak.
Uitgebreide website met veel links.

Mission News Theme by Compete Themes.