Press "Enter" to skip to content

Staatsrecht

Samenvatting en uitleg het staatsrecht

Informatie op het gebied van het staatsrecht nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Het staatsrecht

Het staatsrecht

Het staatsrecht beschrijft de organisatie van de overheid. Het gaat in de staatsrecht bijvoorbeeld over de ministers, de tweede kamer, de burgemeester en de college van burgemeester en wethouders. Het bestuursrecht geeft regels voor de overheid die het land bestuurd. Dit wil zeggen: zorgen voor een goede gang van zaken in ons land. Het bestuursrecht geeft regels voor de wijze waarop de overheid haar bestuurstaak moet uitvoeren. De vindplaatsen van recht worden rechtsbronnen genoemd, de rechtsbronnen voor staats- en bestuursrecht zijn: De Grondwet, hierin staan alle basisregels van het staatsrecht.

– Organieke wetten, zijn wetten die in uitvoering van de tweede kamer zijn gemaakt. Een voorbeeld van een organieke wet is de Algemene wet bestuursrecht.
– Jurisprudentie, is een verzameling van rechtelijke uitspraken.
– Internationale verdragen, zijn internationale afspraken die zijn gemaakt met bepaalde landen die zich hieraan dienen te houden. De internationale verdragen kunnen ook invloed hebben op de nationale wetgeving in een staat. Een goed voorbeeld is de Europese Unie, Nederland heeft internationale verdagen met de Europese Unie gemaakt en soms moeten afspraken dan worden verwerkt in de nationale wetgeving.
– Ongeschreven recht, zijn nationale regels die niet in de grondwet staan, maar zijn ingeburgerd en vaste gewoontes zijn geworden.

Wie het staatsrecht wil bestuderen, moet eerst weten wat we onder een staat verstaan. Een staat is een bepaald grondgebied met inwoners en met een bepaalde vorm van overheidsgezag. De drie kenmerken van een staat zijn: Grondgebied, inwoners en overheidsgezag.

Mission News Theme by Compete Themes.