Press "Enter" to skip to content

Pensioen

Samenvatting en uitleg Pensioen

Pensioen
Pensioen is belangrijk voor nu en later. Het is niet alleen uw inkomen op 67 jarige leeftijd, maar ook het inkomen van uw partner als u eerder overlijdt of uw eigen inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

AOW pensioen
De algemene ouderdomswet (AOW) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die 65 jaar of ouder is en in Nederland woont of heeft gewoond heeft er recht op. U ontvangt het AOW- pensioen vanaf de dag dat u 65 wordt. Het maakt niet uit in welk land u dan woont.

Aanvragen AOW
U ontvangt ongeveer een half jaar voordat u 65 wordt een brief over uw AOW- pensioen. Nadat u deze brief heeft ontvangen , kunt u uw AOW aanvragen. U kunt uw aanvraag via internet doen en per post.
Hoeveel AOW krijgt u later?
Hoeveel AOW u later krijgt hangt af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW en of u alleen woont of met anderen. Woont u alleen of met anderen
– De netto AOW van iemand die alleen woont, is 70% van het netto minimumloon.
– De netto AOW van iemand die getrouwd is of samenwoont, is 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangt u dus 100%.
– Als u een partner heeft die nog geen 65 jaar is, krijgt u een extra bedrag bovenop uw AOW- pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U ontvangt deze toeslag tot uw partner 65 wordt.

Wat gaat er van de AOW af
• Bijdrage zorgverzekeringswet: Er wordt op elk bruto AOW- pensioen 7.1% ingehouden als bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Dit bedrag wordt aan de belastingdienst betaald.
• Loonheffing: Er wordt op elk AOW- pensioen loonheffing ingehouden. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Deze wordt door betaald aan de belastingdienst.
• Een eigen bijdrage AWBZ als u in een AWBZ- instelling verblijft: Woont u in een AWBZ- instelling: een instelling waar u woont én zorg krijgt? Dan worden de kosten betaald uit de AWBZ. Zelf betaalt u een eigen bijdrage.

Welke wijzigingen moet u doorgeven?
• Er komt iemand bij u in huis wonen, of er gaat iemand weg
• U gaat bij iemand anders in huis wonen, of u gaat bij iemand weg
•Het inkomen van uw partner verandert
• U verhuist naar een ander land
• U krijgt een andere nationaliteit
• U gaat trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan
• U zit in de gevangenis of een huis van bewaring
• U en uw partner gaan uit elkaar
• Uw partner overlijdt

Boeten en maatregelen
Als uw situatie verandert kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen. Het bedrag kan lager of hoger worden, daarom moet u een wijziging binnen 4 weken doorgeven. Buiten Nederland geeft u een wijziging binnen 6 weken door. Doet u dit niet of te laat dan kunt u een boete krijgen.
U krijgt een boete als:
• Een wijziging te laat heeft gemeld
• U verkeerde of onvolledige informatie geeft
Een boete is altijd minstens €52. Afhankelijk van het bedrag dat u te veel heeft gekregen, krijgt u een hogere boete.
Als u niet of te laat reageert op vragen, dan wordt er een maatregel op u gelegd, dat betekent dat er eenmalig minstens €25 ingehouden wordt op uw pensioen.

Wetten, organisaties en boeken
Wetten
 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966
 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

Organisaties
 ABP: ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs. Onze 2,8 miljoen deelnemers kunnen rekenen op vervangend inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 Pensioenkijker.nl: Pensioenkijker.nl zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken we pensioen begrijpelijker. Daarnaast geven we objectieve informatie over pensioen.
 SVB: De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd en correct hun kinderbijslag, AOW- pensioen of nabestaandenuitkering ANW ontvangen.

Boeken
 Hoera, een goed pensioen: Wilt u nu eindelijk wel eens weten hoe het zit met uw pensioen? Hoeveel u op dit moment hebt? Of dit genoeg voor is voor het leven dat u wilt leiden als u met pensioen bent? En vooral ook wat u zelf kunt doen om uw pensioen te verbeteren?
 Met pensioen: Met pensioen biedt soelaas en houdt net gepensioneerden wel even bij de geraniums vandaan. Het boek staat boordevol quizzen, eropuittips met of zonder kleinkinderen, hier en daar een puzzel en snelcursussen over onderwerpen waarvoor deze harde werkers tot nu toe geen tijd hadden.

Mission News Theme by Compete Themes.