Press "Enter" to skip to content

Ouderschapsplan

Samenvatting en uitleg Ouderschapsplan

Ouderschapsplan
Ouders van minderjarige kinderen moeten een ouderschapsplan aan de rechter voorleggen. Door het verplichte ouderschapsplan, ingegaan in maart 2009, moeten ouders afspraken maken over de kinderen. Kinderen hebben recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. Want een scheiding betekent niet het einde van het ouderschap.

Wat staat in het ouderschapsplan
Als kinderen een band hebben met beide ouders, komt dat de ontwikkeling van het kind ten goede. Tegelijkertijd kunnen de gemaakte afspraken onenigheid voorkomen tussen de ouders over de zorg en opvoeding van de kinderen. Als de kinderen bijna meerderjarig zijn, is een kort ouderschapsplan voldoende.
In dat ouderschapsplan moet in ieder geval zijn opgenomen:
– Hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen.
– Hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld schoolkeuze.
– Hoe de kosten van het kind of de kinderen zullen worden verdeeld en de eventuele alimentatie voor de kinderen.
Ook de wensen van de kinderen moeten ouders bespreken. Zij kunnen het ouderschapsplan samen bespreken, maar ook met hulp van een advocaat of mediator.

Recht op omgang
Als ouders uit elkaar gaan maken ze een ouderschapsplan, eventueel met tussenkomst van een mediator.
De omgangsregeling is een onderdeel van het ouderschapsplan.
Als ze er niet uitkomen kan de rechter een besluit nemen. Hij kan ook een ouder het omgangsrecht tijdelijk ontzeggen, als dat beter is voor het kind.
Het omgangsrecht met de kinderen geldt niet alleen voor de ouder die elders gaat wonen, maar ook bijvoorbeeld voor grootouders.

Altijd ouderschapsplan
Ook in samengestelde gezinnen, waar een ouder en een nieuwe partner gezamenlijk het gezag hebben over een kind uit een eerdere relatie, moet een ouderschapsplan komen.
Samenwonende stellen die uit elkaar gaan moeten een ouderschapsplan opstellen als zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen.
Voor ouders met geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels als voor getrouwde stellen. Zij moeten dus ook een ouderschapsplan opstellen.

Ouderlijk gezag:
Gescheiden ouders houden het gezag over de kinderen.
Als één van de ouders niet voor de kinderen kan zorgen of hen slecht behandelt, kan één van de ouders het gezag krijgen over de kinderen.
Ook kan een niet-ouder, bijvoorbeeld een nieuwe partner, met de ouder het ouderlijk gezag krijgen.

Mission News Theme by Compete Themes.