Press "Enter" to skip to content

Ondernemingsvormen

Samenvatting en uitleg Ondernemingsvormen

Ondernemingsvormen
Een onderneming is een zelfstandige organisatie in het economisch verkeer waarin met arbeid en kapitaal geprobeerd wordt winst te maken. Een bedrijf is (een onderdeel van) een onderneming in de industrie, handel of het verkeer. Als een ondernemer een bedrijf begint, moet de ondernemer een ondernemingsvorm kiezen. De keuze van een ondernemingsvorm bepaalt bijvoorbeeld of schuldeisers van het bedrijf het privévermogen van de ondernemer kunnen aanspreken en wie het in de onderneming voor het zeggen heeft. Globaal gesproken zijn er twee mogelijkheden: De onderneming met rechtspersoonlijkheid De onderneming leidt een eigen leven in de handel. In deze ondernemingsvorm is het vermogen van het bedrijf afgescheiden van het privévermogen van de ondernemer. Het bedrijf heeft een eigen vermogen en kan zelf overeenkomsten maken en schulden maken. De onderneming zonder rechtspersoonlijkheid Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is er geen scheiding tussen het vermogen van het bedrijf en ondernemer. Dit betekent dat als het bedrijf schulden heeft en het bedrijfskapitaal zich dat niet kan veroorloven, de schuldeisers dan aanspraak kunnen maken op het privévermogen van de ondernemer. Een vereniging en een stichting vallen onder rechtspersoon zonder commercieel doel. Dit houdt in dat een stichting en een vereniging geen winstoogmerk hebben. Beide organisaties hebben een rechtspersoonlijkheid.

Mission News Theme by Compete Themes.