Press "Enter" to skip to content

klacht indienen tegen eigen advocaat

Samenvatting en uitleg Klacht indienen tegen uw eigen advocaat

Klacht indienen tegen uw eigen advocaat
Nederlandse orde van advocaten
De orde bedenkt en maakt regels die gelden voor alle advocaten. Die zijn er om ervoor te zorgen dat advocaten goed werk afleveren, goed opgeleid zijn en integer handelen. De Orde communiceert over alle actualiteiten bij de Orde en de beroepsgroep. Ze doet dit naar het grote publiek, de media, de politiek, de advocatuur, studenten en scholieren. Doel is een realistisch beeld te schetsen van het werk van advocaten en om de bijzondere positie van de advocatuur in onze rechtsstaat te benadrukken.

Wat doet een advocaat?
Een advocaat helpt mensen met een juridisch probleem en zorgt ervoor dat u niet alleen staat. Hij adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert voor u. Een advocaat is niet altijd verplicht, maar veel mensen weten onvoldoende van de wet om hun zaak bij de rechter goed te vertellen. Bovendien kunnen mensen het lastig vinden om afstand van hun eigen zaak te nemen.

Wat te doen bij een klacht tegen uw advocaat?
Bestaat er onduidelijkheid tussen u en uw advocaat? Of vindt u het lastig de zaak met hem te bespreken? Neem dan contact op met de zogeheten deken van de Orde van Advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. Als de deken uw klacht ontvangt, zal hij deze onderzoeken en afhankelijk van de klacht – proberen te bemiddelen tussen u en uw advocaat. Hij kan de zaak ook voorleggen aan de tuchtrechter en is daartoe zelfs verplicht als u erop staat.

De deken en de tuchtrechter
De deken is een advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. Hij krijgt alle klachten binnen over advocaten in zijn arrondissement, maar grijpt ook in als hij om andere reden de indruk heeft dat een advocaat zich niet aan de regels houdt.

De tuchtrechter
Advocaten die zich niet aan de regels houden kunnen voor de tuchtrechter worden gebracht. Dat is in eerste instantie altijd de Raad van Discipline. De Raad van Discipline kan advocaten 4 sancties opleggen: een waarschuwing, berisping, schorsing van maximaal een jaar en schrapping (dat hij niet meer als advocaat mag werken). Om bij de tuchtrechter terecht te komen heb je een verwijzing nodig van de deken.

Geschillencommissie advocatuur
De commissie behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie. De commissie is ook bevoegd te oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal €10.000). de advocaat zelf kan de commissie verzoeken om uitspraak te doen over onbetaalde declaraties.

Verschil tussen de tuchtrechter en de geschillencommissie
Alleen advocaten(- kantoren) die aangesloten zijn bij de commissie kunnen de geschillencommissie inschakelen. Alle advocaten(- kantoren) kunnen de tuchtrechter inschakelen.

Als uw advocaat niet bij de commissie is aangesloten dan kan op basis van een compromis het geschil toch naar de commissie worden doorgeleid. Als uw advocaat daaraan niet wilt mee werken, dan kunt u het beste contact opnemen met de deken van de Orde van Advocaten.

Mission News Theme by Compete Themes.