Press "Enter" to skip to content

Handelingen bij overlijden

Samenvatting en uitleg Handelingen bij overlijden

Informatie op het gebied van Handelingen bij overlijden nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Handelingen bij overlijden

Handelingen bij overlijden
Bij het overlijden van een persoon moet aangifte worden gedaan. De aangifte moet worden gedaan bij de gemeente waar de persoon is overleden. Mocht de persoon in Limburg geboren zijn, maar hij overlijdt in Utrecht moet men de aangifte in Utrecht indienen bij de gemeente. Een ieder die van het overlijden af weet, is bevoegd aangifte te doen, veel mensen laten dit over aan een begrafenisondernemer. Bij de aangifte moet ook een verklaring van de arts worden verstrekt, waarin wordt verklaard dat het om een natuurlijke dood gaat. Bij twijfel van de arts over natuurlijke dood, schakelt hij de gemeentelijke lijkschouwer in. Als de lijkschouwer de dood ook niet weet te verklaren, dan handelt hij het dossier over aan de officier van Justitie. Als het dossier is overgegeven aan de officier van Justitie, dan is er zekerheid dat er niet per ongeluk toch een verlof wordt afgegeven voor cremeren of begraven van de overledenen. Het is verboden zonder een verlof te cremeren of te begraven.

Vermissing

Bij een vermissing waar nog onbekend is of de vermiste persoon nog leeft of niet, wordt er een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder stelt de zaken op orde van de vermiste persoon bijv. rekeningen betalen, vorderingen innen enz. Duurt een vermissing lang dan kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende een rechtsvermoeden van overlijden afgeven. Als een rechtsvermoeden van een overlijden is afgegeven, dan kan er worden gehandeld alsof de persoon is overleden. De wachttijd voor rechtsvermoeden van overlijden is in principe vijf jaar, maar er geldt een kortere periode als de omstandigheden het waarschijnlijk maken dat de vermiste persoon is overleden. Als er aangifte is gedaan bij de burgerlijke stand dan wordt er een akte van overlijden gemaakt. Een akte is een wettelijk bewijs van een gebeurtenis of handeling die plaats heeft gevonden. De overleden persoon wordt ook geregistreerd in het register van overlijden.

Mission News Theme by Compete Themes.