Press "Enter" to skip to content

Geregistreerd partnerschap

Samenvatting en uitleg Geregistreerd partnerschap

Informatie op het gebied van Geregistreerd partnerschap nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap is net als het huwelijk een wettelijk geregelde en erkende samenlevingsvorm. Het is bedoeld voor mensen die niet willen trouwen maar hun verbintenis wel formeel willen maken. Zowel een man en een vrouw, als twee mannen of twee vrouwen kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan.

Regels en Voorwaarden
Voorwaarden geregistreerd partnerschap:
• Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan mag u op dat moment niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een ander persoon.
• Wie een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, moet minimaal 18 jaar zijn.
• Iemand die onder curatele staat wegens verkwisting of drankmisbruik heeft toestemming nodig van de curator of de kantonrechter
• Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, (half) broers en (half) zusters kunnen geen geregistreerd partnerschap aangaan
Regels geregistreerd partnerschap buitenlander(s):
 Partners die geen van beide de Nederlandse nationaliteit hebben en die beiden in het buitenland wonen, kunnen in Nederland geen geregistreerd partnerschap aangaan
 Partners die geen van beide de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als tenminste 1 van hen in Nederland woont
 Partners die beiden buiten Nederland wonen, kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als tenminste één van hen de Nederlandse nationaliteit bezit
 Partners die beiden in Nederland wonen kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan, ook als geen van beiden de Nederlandse nationaliteit heeft

Geregistreerd partnerschap en kinderen:
Bij een geregistreerde partnerschap ontstaat door de geboorte van een kind alleen familierechterlijke betrekkingen tussen moeder en kind. Om familierechterlijke betrekkingen met de (mannelijke) partner van de moeder tot stand te brengen, moet hij het kind erkennen.

De onderhoudsplicht:
Als u ervoor kiest om uw partnerschap te registreren dan bent u verplicht elkaar in het levensonderhoud te voorzien. Als uw relatie eindigt, blijft uw onderhoudsplicht nog steeds in stand.

De huur van uw woning:
Als u een woning huurt voor gezamenlijke bewoning en u gaat uw partnerschap registreren, dan wordt uw partner automatisch medehuurder.

Gevolgen
Geregistreerd partnerschap gemeenschap van goederen:
Als u geregistreerd partners wordt, dan vloeien van rechtswege uw privé eigendommen in de gezamenlijke inboedel.
Ook de zaken die in de toekomst worden verkregen komen onder de gemeenschappelijke inboedel te vallen.
Alleen wanneer iemand aan één van de echtgenoten of partners iets schenkt, dan kan deze persoon bepalen dat de schenking slechts toekomt aan één van de twee personen en dat het dus niet onder de gemeenschappelijke goederen valt.

Partnerschap voorwaarden:
Ook tijdens het partnerschap kunnen partnerschapvoorwaarden gemaakt worden. Dit is echter een kostbare zaak, omdat naast de akte van partnerschapvoorwaarden de gemeenschap van goederen ook verdeeld moet worden.
Daarnaast is voor het opmaken van partnerschapvoorwaarden nog steeds voorafgaande machtiging van de rechter nodig. Deze machtiging wordt verleend indien geen benadeling voor schuldeisers te verwachten is door de wijziging.
Voor de indiening van dit verzoek zijn griffierechten aan de rechtbank verschuldigd.

Het wijzigen of opheffen van partnerschapvoorwaarden:
Tenslotte kunnen bestaande partnerschapvoorwaarden ook tijdens het geregistreerd partnerschap gewijzigd worden. Dit kan aan de orde zijn wanneer u andere afspraken over de inhoud van uw partnerschapvoorwaarden wilt maken of omdat de reden voor het maken van de oorspronkelijke voorwaarden is komen te vervallen.
Voor wijziging van dergelijke voorwaarden is ook een machtiging van de rechtbank nodig.

Mission News Theme by Compete Themes.