Press "Enter" to skip to content

Faillissement

Samenvatting en uitleg Het faillissement

Informatie op het gebied van Het faillissement nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Het faillissement

Het faillissement
Het faillissement is het beslag leggen op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers. Om een faillissement aan te vragen moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank waarin één of meerdere schuldeisers of het Openbare Ministerie de rechtbank verzoekt om faillietverklaring van de schuldenaar. Het verzoekschrift wordt in de raadkamer behandeld, waarbij de failliet wordt opgeroepen hierbij aanwezig te zijn (Dit is een besloten zitting, de uitspraak wordt wel in het openbaar gedaan). Er zijn twee mogelijkheden: De rechter kan het verzoek afwijzen of de schuldenaar wordt failliet verklaard. Als het verzoek wordt afgewezen dan kunnen de schuldeisers in beroep gaan bij het gerechtshof, zij zullen dit in beraad nemen, ook kunnen zij in cassatie gaan bij de Hoge Raad (Deze stappen gelden ook voor de schuldenaar als hij het niet eens is met de faillietverklaring). Schuldeisers die niet gehoord zijn maar dat wel willen, hebben het recht in verzet te gaan.

Als de rechter een faillissement heeft uitgesproken dan moet de schuldenaar aan drie voorwaarden voldoen. 1. De schuldenaar moet opgehouden zijn met het betalen van schulden aan de schuldeisers. 2. Er moet sprake zijn van minimaal twee schuldeisers. 3. Er moet ook minstens één schuld opeisbaar zijn, dit wil zeggen dat een schuldeiser nu meteen recht op zijn geld heeft. Dit mag ook in een vorm van vordering zijn. Direct na de faillietverklaring schrijft de griffier het faillissement in het faillissementregister en het Centraal Insolventieregister. Het Centraal Insolventieregister is een openbaar register waarin andere bedrijven kunnen inzien met wat voor soort bedrijven zij zaken doen

De schuldenaar krijgt een curator aangewezen en zij beschikken en beheren het gehele vermogen van de schuldenaar. De schuldenaar blijft handelsbekwaam. De rechter-commissaris laat de schuldeisers weten tot wanneer zij hun vorderingen kunnen melden. Als de termijn is verstreken dan gaat de curator een onderzoek doen naar de volgende punten: Is de vordering juist? Is er misschien al iets afgelost? Moet de vordering worden betwist? Dit onderzoek noemen wij verificatie. Uit de verificatie maakt de curator twee lijsten één lijst met voorlopige erkende vorderingen en een lijst met voorlopige betwiste vorderingen.

Na de verificatie komt er een verificatievergadering met daar in ieder geval aanwezig: de curator, de rechter-commissaris en de failliet. Alle schuldeisers krijgen een uitnodiging om op deze vergadering aanwezig te zijn. In deze vergadering wordt bepaald wat de definitieve vorderingen zijn en wat de rangorde wordt voor de schuldeisers. Rangorde houdt in dat er wordt gekeken of een bedrijf preferent is of andere voorrang krijgt, concurrenten komen altijd als laatst op de ranglijst.

Als de verificatievergadering rond is en alle vorderingen definitief zijn dan gaat de curator de boedelbestanddelen vereffenen. Vereffenen houd in dat de bezittingen van de failliet in het openbaar worden verkocht. De verkoopopbrengst wordt verdeeld over de vorderingen van de schuldeisers. Als de verkoopopbrengst is uitgekeerd aan de schuldeisers dan wordt er een slotuitdelingslijst opgesteld. De slotuitdelingslijst moet worden goedgekeurd door de rechter-commissaris en dan ter inzage worden gesteld voor de schuldeisers, zodat de schuldeisers kunnen zien wat de curator met de opbrengst van de failliete boedel heeft gedaan. De schuldeisers hebben tien dagen de tijd om verzet tegen de lijst aan te tekenen. Na tien dagen zonder enkel verzet, dan wordt de lijst verbindend. Als een schuldeiser wel een verzet aantekent, dan doet de rechter hier een uitspraak over en wordt na de uitspraak de slotuitdelingslijst alsnog verbindend.

Als de slotuidelingslijst verbindend is geworden is het faillissement beëindigd.

Mission News Theme by Compete Themes.