Press "Enter" to skip to content

Erfrecht

Samenvatting en uitleg Erfrecht

Informatie op het gebied van Erfrecht nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio. 

 

Samenvatting Erfrecht

Erfrecht
In het Erfrecht gaat het om de vraag wat er gebeurt met de bezittingen en de schulden van een persoon die is overleden.

Wettelijk erfrecht
Bij het wettelijk erfrecht wijst de wet aan wie de erfgenamen zijn van een overlede als de overleden geen testament heeft. Bij het wettelijk erfrecht heb je 4 groepen erfgenamen:
– De erfgenamen van groep 1 zijn de echtgenoot en de kinderen van de overledene.
– De erfgenamen van groep 2 zijn de ouders en de broers en zussen van de overledene.
– De erfgenamen van groep 3 zijn de grootouders van de overledene.
– De erfgenamen van groep 4 zijn de overgrootouders van de overledene. Voor het wettelijke erfrecht is de graad van bloedverwantschap van belang. – Er zijn bloedverwanten in de rechte lijn (deze bloedverwanten stammen van elkaar af. Bijvoorbeeld grootmoeder en kleinzoon of vader en zoon). – Er zijn bloedverwanten in de zijlijn (deze bloedverwanten hebben minstens 1 zelfde stamouder. Bijvoorbeel broer en zus of tante en neef).

Testamentair erfrecht
Bij een testamentair erfrecht worden de erfgenamen bepaald door het testament van de overledene. Een testament is een akte die door de notaris wordt opgemaakt. Een erfgenaam heeft 3 mogelijkheden omtrent de erfenis: aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden.
– Aanvaarden van de erfenis: u aanvaardt een erfenis door ermee te gaan bemoeien (juridische term). Bijvoorbeeld door met de andere erfgenamen de boedel te verdelen.
– Verwerpen van de erfenis: voor het verwerpen van de erfenis is een verklaring nodig die moet worden ingediend bij de griffie van de rechtbank.
– Beneficiair aanvaarden van de erfenis: door beneficiair aanvaarden beschermt de erfgenaam zijn eigen vermogen. De keuze voor beneficiair aanvaarden gebeurt door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank, die deze verklaring weer inschrijft in het boedelregister. De erflater kan zijn nalatenschap onder bewind stellen als hij van mening is dat een erfgenaam (nog) niet in staat is om zijn erfdeel goed te beheren.

Begrippen in het erfrecht
1 Legaat: Een legaat is een deel van de nalatenschap die de overledene achterlaat voor een dierbaar persoon of een goed doel. Bijvoorbeeld aan het rode kruis
2 Legitieme portie: Kinderen hebben altijd recht op een bepaald deel van het vermogen van hun ouders. Het gedeelte van dat vermogen noemen we de legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van wat een kind zou hebben gekregen volgens het wettelijk erfrecht
3 Codicil: Een codicil is een handgeschreven brief, een gedateerde en ondertekende verklaring van de erflater. In een codicil kan een erflater meubels, sieraden en kleding legateren zonder dat daar een testament voor nodig is.

Mission News Theme by Compete Themes.