Press "Enter" to skip to content

Eigendomsrecht

Samenvatting en uitleg Eigendomsrecht

Informatie op het gebied van Eigendomsrecht nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio. 

 

Samenvatting Eigendomsrecht

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht is een basisbegrip in het goederenrecht omdat alle andere rechten op zaken van het eigendomsrecht zijn afgeleid.
– Eigendom geeft een volledig recht, de eigenaar mag binnen de grenzen van de wet ‘alles’ met zijn zaak doen.
– Eigendom is een zakelijk recht, het kan alleen op zaken rusten, niet op rechten. Je kunt eigenaar zijn van een huis, van een auto of van een brommer, maar niet van een aandeel of van een vordering want dit zijn rechten.

Bevoegdheden van de eigenaar:
– Gebruik van de zaak: de eigenaar is vrij om zijn zaak te gebruiken (binnen de grenzen van de wet).
– Genot van de vruchten: dat wil zeggen dat de opbrengst van de zaak is voor de eigenaar.
– De vrijheid om zijn zaak te vervreemden of te bezwaren: als de eigenaar zijn zaak over draagt aan een andere spreken we van vervreemden. Als de eigenaar een beperkt absoluut recht op zijn eigendomsrecht laat vestigen, spreken we over bezwaren.
– Revindicatie: de eigenaar heeft het recht zijn zaak van een ieder op te eisen die deze zaak zonder recht in zijn bezit houdt.

Specifieke wijzen van eigendomsverkrijging
– Inbezitneming: wie een roerende zaak ( een zaak is een stoffelijk tastbaar voorwerp die voor menselijke beheersing vatbaar is) die van niemand is, oppakt en bij zich houdt, wordt eigenaar door inbezitneming.
– Natrekking: als een roerende zaak bestanddeel wordt van een andere zaak, wordt de eigenaar van de hoofdzaak automatisch eigenaar van het bestanddeel.
– Zaaksvorming: maakt iemand uit een aantal roerende zaken (waarvan sommigen niet van hem zijn) een nieuwe zaak, dan wordt de maker eigenaar van deze nieuwe zaak.
– Vermenging: wanneer roerende zaken, zoals vloeistoffen, granen of gassen, bij elkaar komen dan worden ze door vermenging 1 zaak.

 

Mission News Theme by Compete Themes.