Press "Enter" to skip to content

Echtscheiding – de procedure – Echtscheidingsprocedure

Samenvatting en uitleg Echtscheiding – de procedure

Informatie op het gebied van Echtscheiding – de procedure nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio. 

 

Samenvatting Echtscheiding – de procedure

Echtscheiding – de procedure
Bij een echtscheiding verbreken u en uw partner het huwelijk. U en uw partner gaan uit elkaar en verbreken zo alle juridische banden met elkaar.
Wanneer u eenmaal gescheiden bent, kunt u opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Voor een echtscheiding moet u naar de rechter en heeft u een advocaat nodig.

Een echtscheiding aanvragen
U vraagt een echtscheiding aan door middel van een verzoekschrift ,dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt.
Hiermee begint u een echtscheidingsprocedure. Naast het verzoek om te scheiden kunt u in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening.
In een nevenvoorziening beslist de rechter over een verzoek dat samenhangt met uw echtscheiding. U kunt dit ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift doen.

Nevenvoorziening bij scheiding
De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor:
• gezag, informatie en raadpleging over en omgang met de minderjarige kinderen;
• alimentatie voor de partner en kinderen;
• boedelverdeling, bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen verrekening van inkomsten en vermogen;
• huur of gebruik van de echtelijke woning;
• andere zaken die samenhangen met het uit elkaar gaan.

Verloop van de procedure
– verzoeken indienen met uw echtgenoot: Het verzoekschrift kunt u samen met uw echtgenoot indienen. Alleen als een gezamenlijk verzoek niet lukt, kunt u een eenzijdig verzoek indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat ervoor dat binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift via een deurwaarder bij uw echtgenoot wordt bezorgd.
– Zitting rond echtscheidingsverzoek bij de rechtbank: Als u en uw partner het niet eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsverzoek, komt er een zitting bij de rechtbank. U heeft dan allebei een eigen advocaat nodig. Er komt ook een zitting als u kinderen heeft tussen de 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling.
– Geen zitting echtscheidingsverzoek bij de rechtbank: Soms vindt er geen zitting plaats. Er is bijvoorbeeld geen zitting nodig als u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek hebben ingediend. Als een van u een eenzijdig verzoek indient en de ander maakt daar geen bezwaar tegen, komt er ook geen zitting. Er komt altijd een zitting als u kinderen heeft tussen de 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling.
– Beschikking echtscheiding: Na de zitting neemt de rechter de beslissing over de echtscheiding. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.
– Voorlopige voorziening echtscheiding: Een scheidingsprocedure kan soms langer dan een jaar duren. Het kan wenselijk zijn een voorlopige voorziening te treffen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over die dingen waarover u het niet eens kunt worden. Deze beslissing geldt alleen tijdens de procedure. Tegen een uitspraak over een voorlopige voorziening kunt u niet in hoger beroep gaan. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen voor: het toevertrouwen van de kinderen aan een van de ouders, de zorgregeling of de omgang van de ouder die niet het gezag uitoefent met de minderjarige kinderen, de alimentatie voor de partner en de kinderen of het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen.)
– Hoger beroep en cassatie: Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank over uw echtscheiding, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof (het hof bekijkt uw zaak opnieuw en geeft daarna een beschikking). Bent u het niet eens met de beschikking van het gerechtshof, dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (de Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht goed is toegepast).

Mission News Theme by Compete Themes.