Press "Enter" to skip to content

Arbeidsovereenkomst

Samenvatting en uitleg Arbeidsovereenkomst

Informatie op het gebied van Arbeidsovereenkomst nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio. 

 

 

Samenvatting Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst
Informatie en regelgeving over de arbeidsovereenkomst.

Definitie en inhoud van de arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst komt tot stand op dezelfde manier als andere overeenkomsten, namelijk door middel van aanbod en aanvaarding: zie de algemene regels van Boek 3 en 6 BW over de overeenkomst. De specifieke regels van de arbeidsovereenkomst zijn te vinden in boek 7 titel 10 BW.
Definitie: de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (art. 7:610 BW).

Elementen van de arbeidsovereenkomst
De elementen van de arbeidsovereenkomst:
1. loon betalen
2. arbeid verrichten
3. in dienst arbeid verrichten
4. gedurende een zekere tijd arbeid verrichten.
ad 1. loonbetaling: dit kan ook kost en inwoning zijn, het omvat alles dat de werkgever aan de werknemer geeft (art.7:616-634, 627/628 BW). Art.625: loonbetaling moet tijdig geschieden; niet-betaling kan leiden tot verhoging.
ad 3. dit houdt een zekere ondergeschiktheid van de werknemer t.o.v. de werkgever in.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Vereist is dat er sprake is van een objectief bepaalbare einddatum, en dat het eindigt onafhankelijk van de wil van de partijen. Art.7:668a: indien er drie keer voor een bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst is gesloten, dan wordt de vierde overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn. Dit geldt ook in geval van een voorovereenkomst: vier maal gehoor geven aan een oproep levert een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op.

Toepasselijke wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 7
Regels over de arbeidsovereenkomst

Mission News Theme by Compete Themes.