Press "Enter" to skip to content

Alimentatie

Samenvatting en uitleg Alimentatie

Informatie op het gebied van Alimentatie nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio. 

 

 

Samenvatting Alimentatie

Alimentatie
Wat is alimentatie? Alimentatie is een bijdrage (geld) in de kosten van levensonderhoud van het kind. Dat houdt in dat ouders verplicht zijn voor hun kinderen te zorgen tot ze 21 jaar oud zijn.

Er zijn 2 soorten alimentatie n.l.:
– Partneralimentatie
– Kinderalimentatie

Partneralimentatie
Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner als hij/zij zelf niet helemaal in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. De partneralimentatie geldt voor getrouwde en geregistreerde partners, ex-partners.
Deze alimentatie houdt op wanneer de ex-partner die de alimentatie krijgt met een andere trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Betalingsachterstand partneralimentatie:
Als de ex-partner in gebreke blijft en niet genoeg of niet op tijd alimentatie betaalt, kan de andere ex-partner een deurwaarder of een advocaat inschakelen. Ook kan hij/zij via het Landelijk Bureau Inning Ouderschap (LBIO) de alimentatie laten innen.

Kinderalimentatie
Ouders zijn volgens de wet verantwoordelijk voor het verzorgen en het opvoeden van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan moeten ze voor het onderhoud van hun kinderen financiële afspraken maken. Deze afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Hoe lang kinderalimentatie betalen?
De alimentatieplicht geldt totdat de kinderen 18 jaar worden. Daarna geldt een voortgezette financiële verplichting om in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien, tot uw kind 21 wordt.

Betalingsachterstand kinderalimentatie:
Als de betalende ouder zich niet houdt aan de afspraken die er gemaakt zijn omtrent de kinderalimentatie, kan de verzorgende ouder een deurwaarder of een advocaat inschakelen. Ook kan het Landelijk Bureau Inning Ouderschap de kinderalimentatie innen en uitbetalen aan de verzorgende ouder of kind als die tussen de 18 en 21 jaar is.

Procedure
Een verzoek om vaststellen, wijzigen of beëindigen van alimentatie begint altijd met een verzoekschrift.
In het verzoekschrift moeten zowel uw naam, voornamen, geboortedatum en adres worden vermeld en ook die van uw ex-partner.
Als het over een minderjarig kind gaat moeten ook de naam, voornamen, geboortedatum en het adres van het kind worden vermeld.
Gaat het om een meerderjarig kind dan moeten naast de eigen gegevens de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de ouder worden vermeld van wie de financiële bijdrage wordt gevraagd.

De zitting
Bij de zitting is er geen publiek aanwezig. Tijdens deze zitting mogen beide partijen hun verhaal vertellen. Als er geen verweerschrift is ingediend en er wel een zitting plaats heeft, kan de rechter bepalen dat tijdens de zitting alsnog een verweerschrift mag worden ingediend. Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment de beslissing zal worden genomen.

Het verzoekschrift stuurt u via uw advocaat naar de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar u woont. De griffier van de rechtbank stuurt dan een afschrift van het verzoek naar uw ex-partner ( of ouder).

Verweer verzoekschrift
Is uw ex-partner of ouder het niet eens met het verzoekschrift moet hij/zij binnen 3 weken via een advocaat een verweerschrift indienen. In een verweerschrift moet aangegeven worden waarom hij/zij geen alimentatie kan of wil betalen, of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd. Als het verweerschrift binnen is, krijgen u en uw ex-partner (of ouder) een oproep voor een zitting.

Waar houdt de rechter rekening mee?
De rechter houdt rekening met de behoefte van degene die alimentatie vraagt of krijgt en met de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen of betaalt. De volgende uitkomsten en uitgaven zijn van belang voor het oordeel van de rechter.
• Inkomsten uit arbeid
• Inkomsten uit nevenarbeid
• Studiefinanciering
• Uitkeringen
• Pensioen
• Inkomsten uit onderhuur
• Rente en andere inkomsten uit vermogen
• Bijdrage aan het huishouden van andere, met wie u gemeenschappelijke huishouding voert
• Bestaande mogelijkheden om inkomsten uit te breiden
• Opgaven over uw vermogen
• Huurbetalingen
• Aflossing van uw hypotheek en rente alsmede de vaste lasten
• Verzekeringen
• Noodzakelijke regelmatige reiskosten
• Financiële verplichtingen voor anderen
• Kosten van bijzondere medische verzorging voor uzelf of voor uw gezinsleden
• Kosten voor de verwerving van inkomsten
• Eventueel ook opgaven van uw schulden

Beslissing:
Na de zitting neemt de rechter een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. Deze beschikking krijgt u via uw advocaat toegestuurd.

Mission News Theme by Compete Themes.