Press "Enter" to skip to content

Adoptie

Samenvatting Adoptie

Adoptie
Adoptie in Nederland
Adoptie is een kind aannemen als wettig kind,
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden
Allereerst de algemene voorwaarden:
– De adoptie moet in het belang van het kind zijn. Hiermee wordt bedoeld dat je een kind wilt adopteren om het kind te helpen.
– Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn/haar eigen ouders. Dit wordt bepaald door de rechter.
– Het kind is minderjarig, als het kind 12 jaar of ouder is moet het kind instemmen met de adoptie.
– Grootouders mogen hun kleinkinderen niet adopteren, de onderlinge relatie zou dan verstoord raken.
– De adoptant moet ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind in kwestie.
Ten tweede de voorwaarden voor paren:
– Het paar moet ten minste 3 jaar hebben samengeleefd voordat ze de adoptie aan kunnen vragen, dit kunnen zij aantonen door een samenlevingscontract of door gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
– Het paar moet het kind gedurende 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.
Het maakt niet uit of het een getrouwd paar is of niet.
Ten derde heb je partneradoptie. De nieuwe partner van de vader of moeder van het kind kan het kind van zijn/haar partner adopteren, maar moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– De partner moet ten minste 3 jaar hebben samengeleefd (voor het verzoek) met de juridische ouder.
– De partner moet ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.
Tot slot heb je duomoeders:
– De verzorgingstermijn geldt niet.
– De samenlevingstermijn geldt niet.
De partner van de zwangere vrouw kan voor of na de geboorte het kind adopteren.

Adoptie uit het buitenland
Algemene voorwaarden:
– Op het moment dat u de aanvraag voor beginseltoestemming doet, mag u de 42-jarige leeftijd niet hebben bereikt.
– U (en uw partner) moeten toestemming geven voor inzage in het justitieel documentatiesysteem.
– Het leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het kind mag niet groter zijn dan 40 jaar.
– U moet zich medisch laten keuren, zodat er zekerheid is dat uw gezondheid de adoptie niet dwarsboomt.
– U moet in Nederland wonen.
– Zodra u vertrekt naar Nederland met het kind, bet u verplicht te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind.
Voorwaarden voor adoptie door paren of 1 persoon:
– Een getrouwde man en een vrouw kunnen samen een kind uit het buitenland adopteren.
Gelijkslachtig koppel:
– 2 mannen of 2 vrouwen kunnen samen een kind uit het buitenland adopteren met als voorwaarde dat het land een kind beschikbaar stelt voor het paar.
Eenouderadoptie:
Kan en mag zeker onder de bepaalde voorwaarden die hierboven staan vermeld. Maar er zijn weinig mogelijkheden, omdat de voorkeur vaak uitgaat naar getrouwde stellen.

Toepasselijke wetten en regels

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Wet herziening afstammingsrecht en regeling van adoptie

Relevante websites

Rijksoverheid.nl

Adoptie.nl

Mission News Theme by Compete Themes.