Press "Enter" to skip to content

Juridisch woordenboek

Wat betekent een juridisch woord of begrip?
Zoek de betekenis van juridische woorden of begrippen in een (online) juridisch woordenboek

Hieronder staan diverse algemene en juridische woordenboeken die op het internet te vinden zijn. Ook vindt u de vertaling van diverse juridische woorden.

Daarnaast kunt u kijken op onze partner-sites als u een juridisch woordenboek wilt kopen.

Om direct de juridische betekenis van een woord te zoeken gaat u naar JuridischeWoorden.nl.

Juridische woorden en termen met hun betekenis opzoeken.

Online woordenboeken

Afkortingen
Op zoek naar de betekenis van een afkorting?

Arbeidsrecht
Uitgebreide uitleg over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen en begrippen.
Bron:Website Teurlingsellens Advocaten.

Arbeidsrecht begrippen
Bron: www.ontslag.net

Arbeidsrechter.nl
Deze site bevat een uitgebreide woordenlijst op het gebied van arbeidsrecht.

Ars Aequi Taalgids voor juristen
De Ars Aequi Taalgids is er voor juristen die hun taalgebruik willen verbeteren en geeft antwoord op alle vragen over taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

Babelfish van Yahoo
Direct onine een selectie van een tekst vertalen van de ene naar de andere taal.

Begrippen en afkortingen Vreemdelingenrecht
Woordenboek van de Dienst terugkeer en vertrek. Betekenis van praktische begrippen voor uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen.

Burgerlijke Procesrecht
Uitleg over diverse onderwerpen en begrippen in het burgerlijk procesrecht.
Bron:Website Teurlingsellens Advocaten.

Computerwoorden
Betekenis van allerlei woorden uit de computerwereld.
Bron: Computerwoorden.nl

De Dikke van Dale
Het woordenboek der Nederlandse Taal
Bron: Vandale.nl

Echtscheiding
Uitgebreide uitleg over de juridische problematiek bij een echtscheiding.
Bron:Website Teurlingsellens Advocaten.

Echtscheiding woordenboek
De betekenis van diverse juridische begrippen welke bij echtscheiding van toepassing kunnen zijn.
Bron: Echtscheidingswijzer.nl

Economische woorden
Woordenboek met economische en fiscale begrippen
Bron: www.wallstreetweb.nl

Engels woordenboek
De vertaling van Engelse woorden in diverse talen waaronder Nederlands en andersom.
Bron: www.freelang.net

Financieele Dagblad Woordenboek (registratie verplicht)
De betekenis van vele juridische, economische termen en woorden.
Bron: Het Financi�le Dagblad.

Fiscaal woordenboek
Summier woordenboek met fiscale begrippen
Bron: www.fiscaalwoordenboek.com

Hypotheek woordenboek
Alle moeilijke woorden en begrippen waarmee men in aanraking kan komen bij het sluiten van een hypotheek.

Hypotheek Woordenboek
Bron: www.laagstehypotheken.nl

Intellectueel Eigendom Begrippenlijst
Vaktermen op het gebied van de Intellectueel Eigendom uitgelegd in deze begrippenlijst op de website van merkenbureau Novagraaf.

Juridisch jargon
Betekenis van alle juridische basisbegrippen
Bron: openbaarministerie.nl

Juridisch Woordenboek (Juridische Woorden.nl)
Gratis Juridisch woordenboek met per rechtsgebied de belangrijkste woorden en betekenis.

Juridische begrippenlijst
Juridische begrippenlijst van A tot Z samengesteld door Rechtspraak.nl.

Juridische Woordenboek De Raadgevers
Aangeboden op de website van De Raadgevers.

Legal Dictionary Findlaw
De betekenis van Amerikaanse juridische woorden.

notarieel woordenboek
Kennisbank van Nu Notariaat met veel begrippen die bij een notaris en notarieel recht van toepassing zijn. Denk aan: erfrecht, testamenten, samenlevingscontracten, erfbelasting en meer.

notarieel woordenboek
Kennisbank van Nu Notariaat met veel begrippen die bij een notaris en notarieel recht van toepassing zijn. Denk aan: erfrecht, testamenten, samenlevingscontracten, erfbelasting en meer.

Oxford English Dictionary
Na inschrijving mag je dit engelse woordenboek dertig dagen uitproberen.
Bron: http://www.oed.com

Staatsrecht
Het staatsrecht regelende de onderlinge verhoudingen van de staatsorganen en de wijze waarop de wetgevende organen hun taak te vervullen hebben.

Strafrecht
Uitgebreide uitleg over diverse strafrechtelijke onderwerpen en begrippen.
Bron:Website Teurlingsellens Advocaten.

Verklarende woordenlijst van notariële termen
Uitleg en betekenis van begrippen die gebruikt worden door een notaris of in een notari�le akte.

Woordenboeken
Meer dan 350 verschillende woordenboeken bij BOOX.nl.

Mission News Theme by Compete Themes.