Press "Enter" to skip to content

Rechtswinkels en juridisch loket – juridisch advies

Rechtswinkel nodig? Vind online alle nationale rechtswinkels voor gratis of betaalbaar juridisch advies.

Zoek het juridische bureau of juridisch loket waar u uw juridische vragen kunt stellen.

Gratis of goedkoop juridisch advies, antwoord en rechtshulp van geschoolde, ervaren rechtenstudenten, juristen, fiscalisten en advocaten. Advies over bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst, ontslag, belastingaangiftes, trouwen, echtscheiding, alimentatie, inburgering of de nalatenschap van een erfenis. Uitleg over een afgegeven beschikking of beslissing van de overheid of een overheidsorgaan en hoe in beroep te gaan of bezwaar te maken.

Naast gratis of betaalbare adviesverlening kan een rechtswinkel u ook helpen met het schrijven van allerlei juridische stukken zoals een sommatiebrief, overeenkomst, bezwaarschrift (beroep), beroepschrift (bezwaar), verklaring of dagvaarding.

Weet jij nog een rechtswinkel of organisatie. Geef het ons door.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland (Groningen)
Welke rechten heb je als kind? Stel hier je vragen
Ook voor jongeren in Groningen, Drenthe, Friesland en het noordelijke deel van Flevoland en Overijssel.

Rechtswinkel Arnhem
De Rechtswinkel Arnhem een vrijwilligersorganisatie voor gratis rechtshulp en advies. De inloopspreekuren zijn op maandag van 19.00 tot 20.00 uur in Wijkwinkel Malburgen en op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in Wijkwinkel Klarendal. Advies over o.a. Arbeidsrecht, Huurrecht, Sociale zekerheidsrecht, Personen- en familierecht, Verbintenissenrecht,Consumentenrecht, Burenrecht.

Rechtswinkel Goeree-Overflakkee
Met vestigingen in: Oude Tonge, Middelharnis, Dirksland en Ouddorp. Ook bereikbaar voor andere inwoners van Zuid-Holland.

Rechtswinkel Nijmegen-Oost
De rechtswinkel verstrekt gratis juridisch advies op alle rechtsgebieden zonder dat voorafgaand een afspraak nodig is.

Rechtswinkel Noord-Holland Noord
Bij de Rechtswinkel kunt u terecht voor gratis juridisch advies en ondersteuning op het gebied van: Arbeidsrecht Personen- en Familierecht Verbintenissenrecht Goederenrecht Woonrecht Huurrecht Vreemdelingen- en Asielrecht Belastingrecht Sociale Verzekeringen Bestuursrecht Strafrecht

Rechtswinkel Zuid-West Nederland
De Stichting Rechtswinkel Zuid-West Nederland is een nieuwe speler op de juridische markt wanneer het gaat om laagdrempelige rechtshulpverlening aan de sociaal en economisch zwakkeren in onze samenleving. De Stichting Rechtswinkel Zuid-West Nederland is gevestigd midden in het centrum van Roosendaal en is hierdoor gemakkelijk bereikbaar. De rechtswinkel is de enige in de regio van Zeeland en Roosendaal, Bergen op Zoom en omstreken. De rechtswinkel is opgericht omdat blijkt dat er veel vraag is naar laagdrempelige rechtshulpverlening in deze regio omdat er immers geen andere rechtswinkel in de regio bestaat. Een van onze doelen is ook het helpen van niet westerse allochtonen met juridische problemen omdat deze groep vaak aan de kant wordt geschoven. De Stichting Rechtswinkel Zuid-West Nederland steunt op de inzet van vrijwilligers, dit zijn voornamelijk rechtenstudenten die onder begeleiding van advocaten en juristen gedegen rechtshulp kunnen verlenen aan degene die dat het hardst nodig hebben. Stichting Rechtswinkel Zuid-West Nederland onderscheidt zich van andere rechtswinkels door middel van kennis van een breder aanbod aan rechtsgebieden. Zo kunnen we naast de rechtsgebieden arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en consumentenrecht ook advies geven over het vreemdelingenrecht en het immigratierecht.

Stichting De Strafrechtswinkel Nederland
De Stichting De Strafrechtswinkel Nederland helpt u met vragen op het gebied van het strafrecht.

Stichting Strafrechtswinkel Amsterdam
Stichting De Strafrechtswinkel Nederland biedt gratis juridische bijstand. Wij behandelen verschillende soorten zaken op het gebied van strafrecht en bestuursrecht, waaronder boetes (bezwaar tegen verkeersboetes en snelheidsovertredingen) afkomstig van het CJIB en het CVOM.

Stichting vrijwillig rechtsadvies Delft
De S.V.R.D is een stichting waar u zowel voor persoonlijk als zakelijk gratis juridisch advies terecht kunt. Deze rechtshulp wordt u aangeboden door een team van juristen en rechtenstudenten. Zij staan tot uw dienst om op vrijwillige basis uw juridische vragen te beantwoorden en zullen u, indien nodig, doorverwijzen naar een advocaat. Zie onze werkwijze. Dus hebt u een arbeidsconflict met uw werkgever, letselschade en/of materiële schade opgelopen, overweegt u te gaan trouwen of een echtscheiding aan te vragen, wilt u weten of u recht hebt op alimentatie, neemt de gemeente of een andere instelling uw bezwaar en klachten niet serieus etc., en u vraagt zich af of juridische stappen zinvol zijn en wat uw mogelijkheden en kansen zijn? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij zullen proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Overigens kunt u er met een gerust hart op vertrouwen dat de S.V.R.D volledig onafhankelijk is van publieke of private instellingen en niet streeft naar commerciële belangen. De S.V.R.D garandeert tevens dat uw persoonlijke gegevens niet bij derden terecht komen en dusdanig blijven ze geheim.

Wetswinkel Landgraaf
Wetswinkel Landgraaf verschaft de minder draagkrachtige burgers gratis juridisch advies. Studenten van de Universiteit Maastricht.

Enkele andere rechtswinkels staan hieronder.

Belastingwinkel Amsterdam
De Belastingwinkel Amsterdam helpt bij belastingproblemen of vragen over bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of gemeentelijke belasting. Ook hulp bij het invullen van een belastingaangifte of het schrijven van een bezwaarschrift.

Benslama Marokkaanse Rechtswinkel
Adres: Overwinningslaan 33<br> 3527 BT Utrecht<br>Tel: 06-18851465

De Nationale Advocatenlijn
De Nationale Advocatenlijn is het grootste platform van daaraan deelnemende advocatenkantoren in Nederland. Via dat platform krijgt de rechtzoekende, zonder overbodige tussenschakels en/of andere financiële verplichtingen- direct kwalitatief juridisch advies van een advocaat in de door u gewenste regio. Zelf bellen, gebeld worden of uw vraag stellen per e-mail. Bovendien biedt de site www.beldna.nl kosteloos veel kwalitatief juridische informatie aan rechtzoekende.

Haagse Wetswinkel (Den Haag)
De Haagse Wetswinkel helpt u met problemen en/of vragen op het gebied van: arbeidsrecht sociale zekerheid woon- en huurrecht consumentenrecht personen- en familierecht strafrecht.

Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket , een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies. 30 vestigingen in Nederland: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaandam, Zutphen en Zwolle

Justitieel Klachten Buro Rotterdam
Deze stichting helpt burgers met klachten over politie. Deze hulp bestaat onder andere uit het schrijven van klachtbrieven en het bemiddelen bij (klacht)gesprekken. De hulp van de vrijwilligers is kosteloos.<br> Justitieel Klachten Buro Rotterdam<br> Wollefoppenstraat 176<br> 3061 MZ Rotterdam<br> Tel/Fax: 010-4126754<br> bestuur@jkbrotterdam.nl<br>

Kinder- en Jongerenrechtswinkel (Nijmegen)
Rechtswinkel voor jongeren onder de 18 jaar voor vragen over wetten, regels, rechten en plichten.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg
Gratis juridische hulp voor kinderen, scholieren en jongeren.

Kinderen- en jongerenrechtswinkel (Amsterdam)
Gratis juridische hulp voor kinderen, scholieren en jongeren. Hulp bij de uitleg van wetten en regels. De rechtswinkel heeft Vestigingen in Groningen, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht.

Leidse Rechtswinkel (Leiden)
De Leidse Rechtswinkel is al bijna 40 jaar een vertrouwd adres voor gratis rechtshulp in de Leidse regio. Enthousiaste rechtenstudenten staan u bij met juridisch advies.

Ontruimingsvonnis
Ontruimingsvonnis.nl ontbindt voor de verhuurder het huurcontract via de kantonrechter o.b.v. dringend eigen gebruik, hennepplantage, huurachterstand, overlast en illegale onderverhuur.

Rechtswinkel Alkmaar
De Rechtswinkel is een activiteit van de Hogeschool INHOLLAND Alkmaar, waarbij bijna afgestudeerde studenten van de opleiding Management Economie en Recht juridische ondersteuning en advies bieden aan particulieren en ondernemers. De studenten staan onder begeleiding en eindverantwoordelijkheid van juristen

Rechtswinkel Alphen aan den Rijn
Rechtswinkel voor juridisch advies op verschillende rechtsgebieden.

Rechtswinkel Amsterdam
Kosteloos juridisch advies op de volgende rechtsgebieden: Personen- en familierecht, Consumentenrecht, Huurrecht, Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht.

Rechtswinkel Baarn
Onafhankelijk en gratis juridisch advies voor uw juridische vragen.<br> – Arbeidsrecht (conflicten, loonvorderingen en ontslag)<br> – Burenkwesties<br> – Consumentenrecht<br> – Familierecht (echtscheiding, alimentatie, voogdij, omgangsregeling)<br> – Geschillen tussen Overheid en Burger (beschikkingen en vergunningen) – Huur en Verhuur (huurbescherming, huurprijzen, onderhoud woning, opzegging huurovereenkomst)<br> – Problemen bij Koop en Verkoop<br> – Strafrecht (boetes en dagvaardingen)<br> – Uitkeringskwesties (WAO, WW, ZW)

Rechtswinkel Best
Taak: het bieden van informatie en het verstrekken van juridisch advies aan de hulpvrager.

Rechtswinkel Beuningen
Kosteloos juridisch advies voor inwoners van de gemeente Beuningen (Gelderland).<br>Voor juridische vragen op ieder rechtsgebied zoals:<br>  Arbeidsrecht (Bijv. uw baas heeft u een ontslagvergoeding aangeboden en u vraagt zich af of u er verstandig aan doet deze te aanvaarden.)<br> Sociaal zekerheidsrecht (Bijv. u vraagt zich af of u in aanmerking komt voor een uitkering.)<br> Huurrecht (Bijv. de verhuurder van uw woning zegt ineens uw huurcontract op en u wilt graag weten of, en zo ja hoe, u hier iets tegen kunt ondernemen.)<br> Personen- en familierecht (Bijv. u wilt gaan scheiden en vraagt zich af wat de gevolgen hiervan zijn.)<br> Verbintenissenrecht (Bijv. u heeft een overeenkomst met iemand gesloten en die andere partij komt de overeenkomst niet na.)<br> Bestuursrecht (Bijv. u heeft een conflict met de gemeente.)

Rechtswinkel Bijlmermeer (Amsterdam)
Rechtshulp voor o.a. bezwaarschriften, schikkingen, onderhandelingen en kantongerechtprocedures. Rechtsgebieden o.a.:huurrecht, sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht <br>Contact Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer<br> Postbus 16464<br> 1001 RN Amsterdam<br> Tel: 020 525 3317

Rechtswinkel Cuijk
Juridisch advies over o.a.: – vragen over loon, vakantierechten en ontslag;<br> verzoeken om een bezwaarschrift te schrijven tegen een ontslagaanvraag bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);<br> vragen over uitkeringen;<br> verzoeken om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen een weigering of verlaging van uitkeringen;<br> problemen rondom huurverhoging, achterstallig onderhoud en huuropzegging;<br> problemen met leveranciers, reparateurs, nutsbedrijven of incassobureau’s;<br> vragen over samenwonen, trouwen, echtscheidingen en erfrecht.

Rechtswinkel Dordrecht
Ook voor mensen buiten Dordrecht met vragen over:<br> Familierecht – scheidingen, alimentatie, erfrecht enz.<br> Huur – huurprijs, huursubsidie, onderhoud, opzegging enz.<br> Koop – slecht product, kapot product, te late levering enz.<br> Klachten – politie, advocaat, notaris, gezondheidszorg enz.<br> Overheid – bezwaarschriften, beroepsprocedure enz.<br> Schulden – deurwaarder, schuldsanering enz.<br> Strafrecht – diefstal, aangifte, strafvervolging enz.<br> Uitkeringen – Wet Werk en bijstand, WIA, AOW enz.<br> Werk – ontslag, proeftijd, vakantiegeld, ziekte, loonbetaling enz.

Rechtswinkel Gennep
Elke week juridisch spreekuur.

Rechtswinkel Groningen
Organisatie die juridische informatie geeft, telefonisch juridisch advies, dagelijks.

Rechtswinkel Haarlem
Studenten van de Hogeschool INHOLLAND Haarlem bieden gratis juridische ondersteuning en advies aan burgers over juridische problemen.

Rechtswinkel Heerhugowaard
Juridisch advies en verwijzingen over de volgende onderwerpen: arbeidsrecht, inclusief rechten bij ontslag, personen en familierecht, verbintenissenrecht, huurrecht, goederenrecht,belastingrecht, sociale verzekeringen, studiefinanciering,vreemdelingen- en asielrecht, woonrecht, bestuursrecht, strafrecht.<BR>Hulp bij: <br>- Klachtenprocedures<br>- Bezwaar- en beroepsprocedures<br>- Civiele rechtszaken<br>- Bemiddelingen (mediations)

Rechtswinkel Heuvelland
Juridische hulp voor inwoners van Heuvelland maar ook voor buiten de gemeente Gulpen-Wittem.

Rechtswinkel Hilversum
eerstelijns rechtshulp over o.a. arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, consumentenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Rechtswinkel Houten
Vrijwilligersorganisatie opgericht door Houtenaren en bedoeld voor alle Houtenaren.<br> De Rechtswinkel Houten biedt gratis juridisch advies dat verzorgd wordt door gevorderde studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Utrecht. Rechtsgebieden:<br>Arbeidsrecht<br> Consumentenrecht<br> Huurrecht<br> Personen- en Familierecht

Rechtswinkel Huizen
De Rechtswinkel biedt hulp bij juridische problemen op het gebied van o.a.:<br>- Arbeidsrecht (bijv. ontslag, nakijken arbeidskontrakt, loonkwesties);<br>- Familierecht (bijv. echtscheiding, alimentatie-, voogdij-, adoptie-, erfeniskwesties);<br>- Sociale wetgeving (bijv. WIA, WAO, Zw., AOW, etc.);<br>- Belastingrecht;<br>- Strafrecht (bijv. dagvaardingen, boetes, e.d.).

Rechtswinkel Maarssen
Eerste hulp bij juridische vragen of problemen op het gebied van arbeidsrecht, familierecht, sociale verzekeringskwesties, erfrecht en andere zaken waarbij juridisch advies gewenst is.

Rechtswinkel Maastricht
De Rechtswinkel Maastricht is een eerste aanspreekpunt voor mensen met juridische problemen. De Rechtswinkel geeft juridisch advies over onder andere arbeidsrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht, consumentenrecht, erfrecht, familierecht, huurrecht en sociale zekerheidsrecht.

Rechtswinkel Malburgen
Spreekuur op maandagavond 19.00-20.00 uur<br> Locatie: Veldbloemenlaan 32

Rechtswinkel migranten (Amsterdam)
Voor vragen over de mvv procedure, de inburgeringscursus en verblijfsvergunningen (voor vreemdelingen en buitenlandse werknemers).

Rechtswinkel Nieuwegein
Mondeling juridisch advies tijdens spreekuur.

Rechtswinkel Nijmegen- West
Gratis juridisch advies, telefonisch of op het inloopspreekuur.

Rechtswinkel Oosterhout
Hulp bij problemen op juridisch gebied. De rechtswinkel verstrekt gratis juridisch advies of doet een eventuele doorverwijzing naar een instantie die u verder op weg kan helpen.

Rechtswinkel Overbetuwe
Tijdens inloopspreekuren kunt u terecht met al uw juridische vragen en geven de rechtswinkelmedewerkers u juridisch advies en voorlichting. Vestigingen in: Elst, Huissen en Bemmel/

Rechtswinkel Renkum
Rechtswinkel voor 65-plussers, waar juristen en andere hoog opgeleide vrijwilligers, tijdens inloop-spreekuren en bij 65-plussers aan huis, juridische hulp bieden, helpen bij belastingaangiftes en het invullen van formulieren.

Rechtswinkel Renkum
Rechtswinkel Renkum Rechtswinkel (voor 65-plussers), waar juristen en andere hoog opgeleide vrijwilligers, tijdens inloop-spreekuren en (bij ouderen )aan huis, juridische hulp bieden, helpen bij belastingaangiftes en het invullen van formulieren.

Rechtswinkel Rotterdam
Gratis telefonisch juridisch advies over:<br>-Arbeidsrecht (vragen over werk, ontslag, arbeidsomstandigheden, etc.)<br>- Huur- en woonrecht ( Voor vragen over huurgeschillen, woongenot, burenrecht, etc.)<br>- Personen-, familie-, en erfrecht(vragen over alimentatie en omgangsregelingen, echtscheidingen, erf en overlijdensrecht, etc.)<br>- Consumentenrecht (vragen over schulden en sanering, geschillen met bedrijven, garanties, etc.)<br>-Rechtshulp

Rechtswinkel Schiedam
Kosteloos verlenen van eenvoudige rechtshulp aan minder vermogenden.<br>Tweemaal per week inloopspreekuur waarbij clienten vragen of problemen van juridische aard kunnen voorleggen.

Rechtswinkel Steenwijk
Motto: juridische hulp voor iedereen.<br>De Rechtswinkel Steenwijk geeft gratis juridische adviezen bij juridische vragen of problemen.

Rechtswinkel Tilburg
Gratis rechtshulp aan mensen die deze hulp het hardste nodig hebben en er het minst voor kunnen betalen. Er geldt daarom een inkomensgrens voor de doelgroep. Vooral advies over arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht en consumentenrecht.

Rechtswinkel Utrecht
De Vereniging Rechtswinkel Utrecht. Elke dag gratis juridisch advies tijdens de telefonische- of specialistische inloopspreekuren.<br>Gebieden:<br>- arbeidsrecht & sociale zekerheid<br> – consumentenrecht<br>- bestuursrecht<br> – personenrecht & familierecht<br> – huurrecht & wonen<br> – vreemdelingenrecht & strafrecht<br>

Rechtswinkel Utrechtse Heuvelrug
Stichting Rechtswinkel Utrechtse Heuvelrug (Hoofdlocatie)<BR> Vijverlaan 10<BR> 3971 HK Driebergen-Rijsenburg<BR> Telefoon: +31-0343-523000

Rechtswinkel Venlo en omgeving
Advies tijdens spreekuur.<br>- Bemiddelen via brieven of telefoon tussen u en de instantie of persoon waarmee u in conflict bent.<br>-doorverwijzen naar een instantie die u verder kan helpen (denkeaan een advocaat, notaris, bureau voor rechtshulp)

Rechtswinkel Wijchen
Doel: Het helpen van mensen met een juridisch probleem. De hulp bestaat uit het verstrekken van een gratis juridisch advies of een doorverwijzing naar een instantie die u verder helpt.

Rechtswinkel Woerden
Juristen en juridische studenten geven advies over:<br>-arbeidszaken en ontslagzaken<br>- uitkeringen<br>- huur en verhuur<br>- echtscheidingen<br>-alimentatie<br>- koopcontracten<br>- schadevergoedingen<br>- en meer.

Rechtswinkel Zeist
Hulp bij juridische vragen en problemen voor inwoners uit Zeist.

Rechtswinkel zoetermeer
Gratis rechtshulp bij juridische problemen o.a. over consumentenrecht, overeenkomsten, zakenrecht, onrechtmatige daad, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht,alimentatie, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Rechtswinkel Zwijndrecht
Doel van de Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht is cliënten te informeren over hun rechten en te adviseren over de manier waarop en waar men aan zijn/haar recht kan komen. Gebieden:<br>Arbeidsrecht<br> Consumentenrecht<br> Familierecht<br> Huurrecht<br> Sociaal Verzekeringsrecht

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Bent u slachtoffer, getuige of nabestaande? Wij ondersteunen u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd kosteloos en dicht bij u in de buurt.

Stichting De Ombudsman
Antwoord op juridische vragen op het gebied van consumentenrecht (producten en diensten), gezondheidsrecht, sociale zekerheidsrecht, familie- en jeugdrecht, verzekeringsrecht en onrechtmatige daad en volksverzekeringen.

Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling
Deze vereniging biedt laagdrempelige rechtshulp en bemiddeling aan particulieren en kleine ondernemingen. Indien nodig ondernemen zij namens hun cliënten gerechtelijke stappen of stellen contracten op.

Vrouwenrechtswinkel Maastricht
Juridische hulp voor vrouwen in Maastricht en omgeving.

Vrouwenrechtswinkel Nijmegen
Voor vrouwen met juridische vragen. Gratis informatie en advies over juridische vragen op elk gebied.

VSAN – Vereniging Sociale Advocatuur Nederland
Vereniging van onafhankelijke advocaten waar mensen met behulp van gefinancierde rechtshulp mogelijk voor in aanmerking komen. Of u zelf in aanmerking komt voor een toevoeging van een sociale advocaat (pro deo advocaat), kunt u via de regels op de site zelf beoordelen. Ook kunt u direct een locale advocaat zoeken bij u in de buurt.

Wetswinkel Uden
Wekelijks inloopspreekuur waarbij cliënten juridische vragen of problemen kunnen voorleggen aan rechtenstudenten.

Mission News Theme by Compete Themes.