Press "Enter" to skip to content

Rechtsbijstand – Juridische hulp en rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstand nodig? Verzekeren tegen aansprakelijkheid of juridische problemen doet u met een rechtsbijstandverzekering.

Wij hebben online vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars in Nederland op een rij gezet.

Goedkoop, deskundig, juridisch advies voor kwesties over aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, strafrecht, faillisementsrecht.

Juridische hulp (rechtshulp) van ervaren juristen van een verzekeringskantoor of juridische organisatie die u adviseren (juridisch advies geven) en bijstaan met juridische procedures.

Wilt u uw rechtsbijstandverzekering ook terugzien in dit overzicht? Stuur ons dan een bericht en wij informeren u over de mogelijkheden.

Weet jij nog een juridische verzekeraar of een organnisatie die rechtsbijstandverzekeringen aanbiedt? Geef het ons door. Neem contact met ons op.

ANWB Rechtsbijstandverzekering
de ANWB Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstand: a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft; b. het behartigen van uw juridische belangen in een geschil waarin u betrokken bent geraakt, door: het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen; het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften; het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken.

ARAG Rechtsbijstand
Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar ontstaan. U wilt op deze momenten terug kunnen vallen op specialisten die u bijstaan, zonder extra hoge kosten
ARAG biedt o.a. een rechtsbijstandverzekering voor:
– Consument & Wonen
– Inkomen
– Fiscaal & Vermogen
– verkeer.
Ook verzekeringen voor een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) en andere ondernemers.

Bureau slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Te denken valt aan hulp bij een Verkeersongeluk, Geweld, Inbraak, Beroving, Seksueel Geweld (intimidatie, verkrachting, aanranding), Huiselijk Geweld (mishandeling), Stalking en meer.

DAS Rechtsbijstand
Voor wie in een geschil juridische hulp nodig heeft en zich daarvoor wil verzekeren via een rechtsbijstandsverzekering.

FBTO Rechtsbijstand
Verzekering voor rechtsbijstand.
“Een plotseling ontslag, een verkeersongeval of een kleine burenruzie, situaties die kunnen uitmonden in een juridisch conflict waarin u rechtsbijstand nodig heeft.
Conflicten worden steeds vaker pas in de rechtszaal opgelost. Een goede verzekering voorkomt een hoop ellende.

ING Rechtsbijstandverzekering
Het zal u maar gebeuren: een arbeidsconflict of een burenruzie leidt tot een rechtszaak. Sluit daarom een rechtsbijstandverzekering af. Dan bent u voor een vast bedrag per maand verzekerd van rechtshulp.

Interpolis Rechtsbijstandverzekering
De Rechtsbijstand-verzekering van Interpolis biedt hulp in die gevallen waarin u juridische assistentie of advies nodig hebt. Uw rechtsbijstand-verzekering keert geen vergoedingen uit. Juristen en andere deskundigen staan u bij en behandelen uw juridische probleem. De Rechtsbijstand-verzekering van Interpolis neemt alle zorg van u over. Ook als er een gerechtelijke procedure nodig is.
Advies en bijstand van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand
Uitgebreide dekking.

SRK Rechtsbijstand
SRK Rechtsbijstand verzorgt de rechtshulp voor de verzekerden van diverse gerenommeerde Nederlandse verzekeraars (zoals ING).
SRK Rechtsbijstand is onafhankelijk en met meer dan 300 juristen en advocaten één van de grootste aanbieders van juridische diensten in Nederland.
Zowel voor consumenten als voor tussenpersonen (assurantie-intermediairs).

Unive Rechtsbijstand
Juridische bijstand bij problemen en geschillen via deze verzekering. Krijg online een offerte voor uw rechtshulp. De rechtshulpverzekering van Unive werd uitgeroepen tot beste koop 2008 door de Consumentenbond.

Zeker voor Zeker
Rechtsbijstandverzekering voor de juiste juridische bijstand indien u een conflict heeft.

Mission News Theme by Compete Themes.