Press "Enter" to skip to content

Octrooibureaus

Octrooi (patent) aanvragen en beschermen (octrooirecht)

Een octrooibureau geeft advies over octrooibescherming (patent protection) en het aanvragen van octrooien via een octrooiregistratie (patent registration) waarmee een octrooirecht (octrooirechten, patentrechten) wordt verkregen, in Nederland of in het buitenland (bv. Europa). Octrooigemachtigden (octrooiadviseurs) adviseren over het beschermen van uw octrooi (uitvinding, product met een technische werking). Octrooirechtspecialisten kunnen u octrooi omschrijven en aanvragen (registreren). Via een octrooibureau kunt u registreren, onderzoeken, bewaken en procederen (optreden tegen octrooi inbreuk). Andere werkzaamheden van een octrooigemachtigde (patent attorney) zijn octrooiportefeuillebeheer, onderhandelingen voeren, opstellen en beoordelen van overeenkomsten zoals licentie-contracten of co-existentieovereenkomsten, juridische procedures opstarten, voeren of begeleiden.

Algemeen Octrooibureau en Merkenbureau
Octrooibureau met meerdere vestigingen in Rijswijk, Sittard, Eindhoven en Arnhem.

Amsterdams Octrooibureau Visser-Luirink
Specialisme: chemie/farmacie/biotechnologie maar ook uitvindingen op het gebied van algemene mechanica en elektrotechniek.

Arnold & Siedsma Merkenbureau en octrooibureau
Octrooibureau, Merkenbureau en advocatenkantoor met meerdere vestigingen in Nederland en België.

De Vries & Metman Octrooibureau
Octrooibureau voor registratie van octrooien, maar ook modellen en merken.

DeltaPatents Octrooibureau
DeltaPatents is gespecialiseerd in gebieden als elektronica, gegevensopslag, displays, IC’s, software, gegevensverwerking, geavanceerde algoritmen, communicatietechnologie, algemene natuurkunde, wiskunde en mechanica.

Marks & Clerk
Bij dit internationale adviesbureau werken octrooigemachtigden (patent protection), merkengemachtigden maar ook advocaten.

NLO Shieldmark
Nederlandsch Octrooibureau is een particulier adviesbureau, gespecialiseerd in merken, modellen en octrooien.Nodig voor bescherming tegen namaak.

Octrooibureau Griebling
Onafhankelijk bureau voor deskundige bescherming van intellectuele eigendom, met name octrooien (patenten), merken en modellen.

Octrooibureau Los en Stigter
Octrooibureau waar octrooigemachtigden u helpen met het verkrijgen van een octrooi (patent). Ook diensten op het gebied van merkregistraties en modelregistraties.

Patentwerk (octrooibureau)
Internationaal opererend octrooibureau met vele octrooigemachtigden.

Zelf zoeken in het wereldwijde octrooiregister kunt u bij het Octrooiregister Espacenet. Wel is het belangrijk te weten dat er voor octrooionderzoek speciaal opgeleide octrooigemachtigden bestaan die u kunnen adviseren.

Mission News Theme by Compete Themes.