Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites
Merkenbureau voor merkregistratie en merk bescherming
informatie over sponsor worden of advertenties plaatsen
Adverteren op deze juridische website?
Via de RechtenSite.nl uw doelgroep bereiken: juristen, advocaten, notarissen, fiscalisten en rechtenstudenten. Onze pagina's trekken duizenden unieke bezoekers per maand! Informeer nu naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een
banner of advertentie.
juridische masters

Juridische masters en postdoc opleidingen


Kijk hieronder en klik op de links om meer te weten over alle aangeboden juridische masters en studieprogramma's.

Er zijn ook vaak open dagen (kennismakingsdagen) bij de universiteit en tevens kun je online extra aanvullende informatie opvragen via informatiebrochures of folders.

Zie direct wat je te wachten staat en bekijk het studieprogramma (rooster) en de aangeboden vakken (onderwerpen) van iedere master.

Ook de duur van de (juridische) studie en de locatie van de master (plaats van de universiteit) zijn te vinden.

Momenteel staan nog niet alle masteropleidingen in Nederland op deze site. Hier wordt nog aan gewerkt. Kent u een website met informatie over bepaalde juridische masters, laat het ons weten en stuur ons een e-mail (info [at] rechtensite.nl) met de vindplaats
Criminologie
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Binnen de master Criminologie staan de oorzaken en gevolgen van crimineel gedrag centraal. Crimineel gedrag wordt vanuit de sociaal culturele invalshoek bestudeerd, kwalitatief onderzoek is daarbij een belangrijk instrument. De opleiding is ondergebracht bij het gerenommeerde Willem Pompe Instituut waarbinnen (strafrecht)juristen samenwerken met sociologen, cultureel antropologen, politicologen en psychologen. Binnen de master Criminologie komen verschillen disciplines samen: antropologie, psychologie, pedagogiek en politicologie. Als je voor dit masterprogramma kiest, kun je tijdens je studie rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding, een studiereis, alle soorten stages, onderzoek in het buitenland en inhoudelijke diepgang.

European Law
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
The dynamic relationship between national and European law means that the only way to understand individual state law today is to study it in a European context. Whether you aim to build a career in a major multinational, work for local government, prepare cases for the Prosecution, or head an NGO, you will continually be confronted by laws of the state, laws of the European Union, and even worldwide legislation. The LLM in European Law provides specialised training in recognising and understanding the interaction between these different jurisdictions so that whatever your position, you know how to work within this legal framework. Multiple perspectives This LLM programme takes an in-depth and strongly comparative approach to European law. During the year, you develop a strong foundation of knowledge in the European Union’s general structures and principles while at the same time pursuing your own individual research interests into a particular country’s legal system, or a specific area of law. You focus on European law, but set it in the context of individual national laws, by examining case studies you learn to understand the way different governments respond to European legislation.

Fiscaal recht
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Heb je interesse voor de juridische en economische aspecten van het belastingstelsel? Wil je betrokken zijn bij fusies en overnames van internationale ondernemingen? Of vind je het een uitdaging mensen te helpen met het plannen van hun vermogen? Dan is het masterprogramma fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht wellicht iets voor jou! Binnen het masterprogramma fiscaal recht verwerf je gedegen kennis van de juridische en economische aspecten van het belastingstelsel en raak je vertrouwd met de belangrijkste bronnen en onderzoekmethoden die in het vakgebied gehanteerd worden.

International Business Law (LLM)
Universiteit: Vu (Amsterdam)
International Business Law is designed for students who wish to pursue a career in the field of international business and trade. The programme focuses on the legal aspects of commercial transactions, such as drafting contracts, insurance, financing, bank guarantees, insolvency issues and investments. Students are taught that the practice of international business law must be set against the background of regulations created by national and international lawmakers. Regulating trade and investments is essential to help counter the potential detrimental effects of globalization.

International Business Law and Globalisation
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Financial scandals. Child labour. Environmental damage and pollution. The global credit crunch. These are very different, but they all show one thing – the impact individual companies can have upon international trade. Globalisation has made it clear that individual countries don’t have the legal power to control large companies, while a single case of corporate failure can shake the world. Good corporate governance, corporate social responsibility and compliance with international standards are therefore vital, both for individual businesses, and for the world as a whole.
In-depth training
The LLM in International Business Law and Globalisation provides in-depth training in business law within a framework of corporate social responsibility. Under the guidance of leading academics, many of whom also work as corporate lawyers, you cover subjects as varied as international investment law, mergers and acquisitions and international arbitration. You also have the opportunity to examine current political and legal issues concerning economic development, investigate ethical business standards, and learn how to transform theoretical knowledge of corporate social responsibility into daily legal reality. This specialised programme attracts students from around the world, giving you the opportunity to discuss issues of international importance in a truly cosmopolitan setting.

International Crimes and Criminology (MSc)
Universiteit: Vu (Amsterdam)
International crimes such as war crimes, crimes against humanity, genocide and other gross human rights violations pose a threat to international peace and security and call for effective action. This action is often hampered because of a lack of knowledge of the true nature of international crimes. A thorough understanding of the root causes of these crimes is needed in order to find effective means to prevent and stop them in the future. Acquiring this knowledge and designing effective measures means taking an approach that is both multidisciplinary and interdisciplinary. Th master’s programme International Crimes and Criminology aims to train students both to acquire the necessary intellectual skills to take this approach to this type of criminality and to teach them how to apply the knowledge and skills they have acquired in the real world.

International Law of Human Rights and Criminal Justice
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Are you interested in the relationship between criminal law and aspects of international human rights protection? Do you want the opportunity to experience linking the application of human rights to the existing international legal order? Would you prefer to take an independent position? Do you have an analytical mind? Are you ambitious? Are you ready for a challenge in an attractive academic and international environment? Utrecht University’s one-year Master’s in International Law of Human Rights and Criminal Justice is designed for you!

Law and Politics of International Security (specialization)
Universiteit: Vu (Amsterdam)
This one-year Masters programme aims at transferring to students the knowledge, skills and insight necessary to operate as a professional or academic researcher in the area of international peace of security. Issues of international peace and security are becoming increasingly important in legal, political and administrative practice. The concept of ‘international security’ is no longer confined to traditional issues of war and peace, but now also covers topics such as terrorism, criminal law, the protection of human rights and human security. The programme is based on the assumption that international law cannot be properly understood outside its political context, whereas contemporary international politics cannot be fully grasped without a solid knowledge of international legal institutions. It offers a multidisciplinary approach to the rapidly changing field of international peace and security. It includes topics such as the United Nations system of collective security, the transformation of war (including catastrophic terrorism and other forms of political violence), human rights protection, the development of international criminal tribunals and humanitarian law.

Master Arbeidsrecht
UvA (Amsterdam)

Master Commerciële rechtspraktijk
Universiteit: UvA (Amsterdam)
Het masterprogramma Commerciële rechtspraktijk is bedoeld voor studenten die een carrière in de commerciële rechtspraktijk ambiëren. Gedegen juridische kennis van een groot aantal relevante rechtsgebieden wordt gekoppeld aan praktische vaardigheden die zijn toegesneden op de commerciële rechtspraktijk. Het onderwijs wordt zowel door docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA als door specialisten uit de commerciële rechtspraktijk verzorgd. Deze specialisten zijn onder andere afkomstig uit de advocatuur, het bedrijfsleven en het bankwezen.

Master Gezondheidsrecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Rechtsvragen niet alleen ten aanzien van de positie van de patiënt en van de zorgaanbieder, maar ook ten aanzien van de beschikbaarheid, kwaliteit en financiering van de zorg. Derhalve heeft het gezondheidsrecht naast bestuursrechtelijke ook civiel- en strafrechtelijke aspecten. Het masterprogramma Gezondheidsrecht sluit als variant van de master Publiekrecht aan bij de publiekrechtelijke kant van het gezondheidsrecht, maar besteedt ook ruim aandacht aan de rechtsverhouding tussen hulpverlener en hulpvrager en aan de rechtspositie van de patiënt in bijzonder bij situaties aan het begin en eind van het leven. Daarbij wordt tevens de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van hulpverleners belicht. Het masterprogramma Gezondheidsrecht is uniek in Nederland. Het programma is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van de hoogleraren gezondheidsrecht in den lande; enkele van de vakken uit het programma worden dan ook elders gedoceerd.

Master Informatierecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
De hedendaagse samenleving wordt ook wel een “informatiemaatschappij” genoemd. Mede dankzij de explosieve groei van geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën is informatie in toenemende mate beschermenswaard geworden. Dit heeft geleid tot een nieuw en voortdurend actueel rechtsgebied: het informatierecht. Daarbij gaat het - kort gezegd - om het recht met betrekking tot de productie, opslag, verspreiding, ontvangst en het gebruik van informatie in de meest ruime zin van het woord. In onze informatiemaatschappij is uiteraard grote vraag naar goed opgeleide “informatierecht-juristen”. In de master Informatierecht komen onderwerpen aan de orde als mediarecht, auteursrecht en naburige rechten, telecommunicatierecht en industriële eigendom. Ten minste de helft van de te behalen studiepunten wordt aan deze basisvakken besteed. Verder kun je een keuze maken uit vakken als: internationaal auteursrecht, octrooirecht, vrijheid van meningsuiting, consumentenrecht, mededingingsrecht, computercriminaliteit enz. De master Informatierecht van de UvA kent een selectieprocedure. Zie Toelating en aanmelding.

Master Internationaal en Europees belastingrecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
specifiek gericht op studenten die zich willen specialiseren in de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties. In deze master wordt onder andere ingegaan op het internationale belastingrecht en op de specifieke regels voor de belastingheffing van concerns. Daarnaast worden de beginselen van het steeds belangrijker wordende Europese belastingrecht uiteengezet en wordt ingegaan op de invloed van het EU-recht op het directe belastingrecht, met name op de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. De master leidt op tot de titel Master of Laws (LLM) en biedt een uitstekend perspectief op een functie binnen belastingadvieskantoren, belastingdienst, overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht.

Master Militair recht
Universiteit: uvA (Amsterdam)
Militair recht bestudeert de grondslagen van militaire inzet, de bevoegdheden, de vigerende rechtsregimes en de interne verhoudingen. Militair recht is een ‘hybride’ combinatie van nationaal en internationaal recht dat door (militair) juristen én commandanten wordt toegepast. Het programma omvat dan ook aspecten van staatsrecht (gezag, taken, bevoegdheden); internationaal recht (o.a. ius ad bellum; ius in bello; internationale samenwerking); (inter)nationaal strafrecht, met inbegrip van oorlogsstrafrecht (handhaving van de externe orde en discipline, inclusief bestraffing van disfunctioneel gedrag); tuchtrecht (handhaving van de interne orde en discipline) en ambtenarenrecht. Een deel van de master militair recht, te weten 30 studiepunten, kan ook als specialisatie worden gevolgd. Zowel de master als de specialisatie zijn primair bedoeld voor defensiepersoneel met een juridische aanstelling of belangstelling. De master staat uiteraard ook open voor reguliere studenten.

Master Nederlands belastingrecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
Het belastingrecht, ofwel het fiscaal recht, gaat over de vraag hoe de belastingdruk het beste over burgers verdeeld kan worden. Wetteksten zijn niet altijd duidelijk, waardoor over de inhoud van belastingwetten verschil van mening kan ontstaan tussen de belastingdienst en de burgers. De rechter lost dit conflict dan op. De inhoud van belastingwetten wordt vaak veranderd. De wetgever moet dan reageren op burgers die proberen belastingheffing te ontgaan of te ontwijken. Ook probeert de overheid met behulp van belastingheffing het gedrag van burgers te beïnvloeden, zoals bij de accijnzen op alcohol en sigaretten. De master Nederlands belastingrecht is gericht op de achtergronden voor de rechtvaardige verdeling van de belastingdruk en tevens op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk. De master biedt een uitstekend perspectief op een functie binnen belastingadvieskantoren, belastingdienst, overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht.

Master Notarieel recht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
De master Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam biedt een grondige studie van het civiele en het fiscale recht, alsmede het bezien van allerlei vraagstukken in het licht van bestuursrechtelijke belemmeringen en mogelijkheden. Studenten leren het recht inzake vele aspecten van het leven kennen, zoals samenwonen of trouwen, familierecht, het recht inzake (onroerende) goederen, het erfrecht, het ondernemingsrecht e.d., alsmede de fiscale aspecten daarvan. Daarnaast wordt ook naar de ethische kanten gekeken, zodat studenten de geboden materie kritisch leren waarderen. Deze academische houding stelt de student in staat om na de studie diverse functies uit te oefenen.

Master Omgevingsrecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
Wonen, werken, transport, maar ook recreatie vergt ruimte. De beperkte ruimte in Nederland wordt steeds intensiever en inventiever gebruikt. Denk daarbij aan compact bouwen in de stad, ondergronds bouwen et cetera. Daarnaast wordt een zwaar beroep gedaan op de resterende groene ruimte voor natuur, recreatie en wonen. Het recht betreffende de ruimtelijke ordening en het bouwrecht komen regelmatig in aanraking met het recht ter bescherming van het milieu en de natuur. In het bijzonder de realisering van grote, complexe projecten, zoals de Betuwelijn, een vijfde baan voor Schiphol of een rijksweg, levert juridisch ingewikkelde situaties op. Daarbij is natuurlijk het bestuursrecht belangrijk, maar komen (bijvoorbeeld in het kader van vragen naar aansprakelijkheid en handhaving) ook het strafrecht en het privaatrecht aan de orde. Bovendien moet het internationale recht en de invloed van het Europees recht op het nationale recht steeds worden betrokken. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam biedt een landelijk unieke academische opleiding aan die is afgestemd op de problematiek van het omgevingsrecht: de master Omgevingsrecht.

Master Privaatrechtelijke rechtspraktijk
Universiteit: UvA (Amsterdam)
edere jurist krijgt in de praktijk te maken met privaatrechtelijke vragen. Of je nu als advocaat werkt aan internationale bedrijfsovernames of aan consumentenzaken, als rechter te maken krijgt met faillissementen, ontslag op staande voet of echtscheidingen, als bedrijfsjurist advies geeft over de inning van achterstallige betalingen of over de vraag of op de elektronisch gesloten overeenkomst Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is, steeds gaat het om privaatrechtelijke vraagstukken. In de master Privaatrechtelijke rechtspraktijk word je opgeleid om op dergelijke vragen antwoord te kunnen geven. Het ruime aanbod van keuzevakken garandeert aansluiting bij je persoonlijke interesses. Deze master is ook bij uitstek geschikt voor studenten die uiteindelijk in de internationale handel of de sociaal-juridische hulpverlening willen werken.

Master Rechtsgeleerdheid met specialisatie
Universiteit: VU (Amsterdam)
Of het nu om strafrecht gaat of om staatsrecht: de vele deelgebieden van Rechtsgeleerdheid gaan allemaal over verantwoordelijkheden, regels en relaties. Wat zijn de juridische relaties tussen burgers onderling? Wat zijn de juridische aspecten van het bedrijfsleven? Hoe zijn burgers door de wet beschermd?
Met de master Rechtsgeleerdheid kun je vele kanten op. Je leert op een kritische en wetenschappelijk verantwoorde manier juridische problemen analyseren en oplossen. Je specialiseert je in één van de rechtsgebieden waarmee je tijdens de bacheloropleiding hebt kennisgemaakt, zoals Strafrecht, Privaatrecht, of Internationaal en Europees recht.
Specialisaties/doorstroommasters binnen de master Rechtsgeleerdheid:
- Criminologie en recht
- Fiscaal recht
- Internationaal en Europees recht
- IT, internet & recht
- Privaatrecht
- Staats- en bestuursrecht
- Strafrecht

Master Staats- en bestuursrecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
Mastertraject Staats- en bestuursrecht Juristen met een brede maatschappelijke belangstelling kunnen binnen het masterprogramma Staats- en bestuursrecht hun hart ophalen. Het staats- en bestuursrecht strekt zich uit over een uitgebreid terrein met tal van interessante dilemma’s. Bijvoorbeeld het belang van vrije meningsuiting binnen het democratisch proces of de gevolgen van Europese regelgeving voor het Nederlandse staatsrecht. Bestuursrecht komt in alle deelgebieden van het recht aan de orde. Vrijwel geen enkel complex van rechtshandelingen wordt louter door het privaatrecht geregeld. Goede kennis van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht is onontbeerlijk voor de huidige rechtspraktijk.

Master Staats- en bestuursrecht
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Overheid en samenleving zoeken naar oplossingen voor dilemmas op het gebied van milieu en klimaat, integratie en openbare orde. Mag preventief fouilleren? Welke consequenties heeft de mogelijke invoering van de Europese Grondwet voor Nederlandse burgers? Zijn projectontwikkelingsplannen strijdig met wet- en regelgeving over bijvoorbeeld luchtkwaliteit? Het masterprogramma staats- en bestuursrecht staat in het teken van deze politieke en bestuurlijke vraagstukken. Als jurist sta je burgers en bedrijven bij in hun conflict met de overheid, of andersom.
Het programma is breed, maar duikt ook de diepte in. Bijvoorbeeld op het terrein van:
- omgevingsrecht waaronder waterrecht en projectontwikkeling;
- grondrechten en beginselen van goed bestuur;
- openbare-orderecht en politiek staatsrecht.
De opleiding is kleinschalig, zodat je veel contact hebt met hoogleraren en andere docenten. Je kunt gebruik maken van hun netwerken en via hen een blik werpen op de praktijk. Studenten worden regelmatig betrokken bij het onderzoek.
De opleiding bereidt je voor op een carrière bij de overheid (ministeries, gemeenten, provincies, NMa, AFM), advocatuur, commerciële advieskantoren, rechterlijke macht, politiek en wetenschap.

Master strafrecht
Universiteit: UvA (Amsterdam)
De master Publiekrecht, traject Strafrecht, biedt een verdieping en een nadere verkenning van een terrein dat zich uitstrekt van de praktijk van het strafrecht van alledag, financiële misdaad als witwassen en handel met voorwetenschap, tot de berechting van internationale misdrijven voor de nationale strafrechter en internationale tribunalen. Het strafrecht is een veelbesproken rechtsgebied. Strafrecht is sanctierecht. De belangen die op het spel staan voor verdachten, veroordeelden, slachtoffers en samenleving zijn groot. Inzet van het strafrecht betekent beperking van (vrijheids)rechten van verdachten ten gunste van het algemeen belang. Daar staat tegenover dat begane strafbare feiten vaak een inbreuk behelzen op rechten van anderen en een schok in de rechtsorde teweeg kunnen brengen.

Master Strafrecht
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Word je aangetrokken door de intellectuele uitdaging die het strafrecht biedt? Boeit de praktijk van de strafrechtspleging je en ben je je bewust van de verantwoordelijkheid die een loopbaan als advocaat, officier van justitie of rechter meebrengt? Schrik je niet van de moeilijke afwegingen die in het strafrecht moeten worden gemaakt? Ben je bereid vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen? Kies dan voor het masterprogramma strafrecht, één van de vier programma’s binnen de masteropleiding Nederlands recht. Straf(proces)recht is een fascinerend vakgebied. Het raakt aan grote belangen in de samenleving en heeft verstrekkende consequenties voor mensen die er, bijvoorbeeld als verdachte of als slachtoffer, mee te maken krijgen. In het straf(proces)recht zijn bovendien elementaire uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat herkenbaar. De strafrechtspleging is een spiegel voor de samenleving en dus onderwerp vanpublieke debatten.

Notarieel recht
VU (Amsterdam)

Notarieel recht
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Deed je vroeger notarieel recht, dan werd je notaris. Nu zijn de loopbaanmogelijkheden veel breder. Je zult ontdekken dat de opleiding veel meer biedt dan alleen de klassieke notariële vakken, zoals onroerend goed, relatievermogensrecht en erfrecht. Je verdiept je bijvoorbeeld ook in goederen- en verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en belastingrechtelijke vakken. Door de samenhang in het vakkenaanbod krijg je bovendien de diepgang die nodig is om goed beslagen ten ijs te komen. Juist daardoor zijn masterstudenten notarieel recht gewild bij werkgevers. Volg je naast de verplichte notariële vakken ook de procesrechtvakken, dan verkrijg je bovendien je civiel effect.

Ondernemingsrecht (aan de Zuidas)
Universiteit: Vu (Amsterdam)
De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas (Amsterdam) is opgericht in samenwerking met veertien grote advocatenkantoren aan de Zuidas en bereidt je voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren. In de opleiding ligt de nadruk op ondernemingsrecht en financieel recht, maar ook vakken als contractenrecht en goederenrecht komen aan de orde. De master combineert een degelijke academische basis met een sterke blik op de praktijk.

Privaatrecht
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Het masterprogramma privaatrecht maakt deel uit van de opleiding Nederlands recht. In dit programma verbreed je en verdiep je je kennis over dit rechtsgebied. Het programma sluit aan bij de actualiteit en haakt in op grensoverschrijdende vraagstukken. Je inzicht in het privaatrechtelijk systeem stelt je in staat om leerstukken snel te doorgronden. Bij de Universiteit Utrecht kun je de vakken zo kiezen dat je je specialiseert in burgerlijk recht, handelsrecht of intellectueel eigendomsrecht. Het vakkenaanbod biedt dus ruime mogelijkheden om de nadruk te leggen op je eigen interesse.
- Verdiep je kennis van privaatrecht
- Kies je eigen specialisatie
- Een opstap naar een carrière binnen de advocatuur, rechterlijke macht, bedrijfsleven, overheid of wetenschap

Public International Law
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Are you fascinated by societal questions with an international dimension? Are you interested in working for your government, for an international court, or for a non-governmental organisation? If so, the English-taught graduate programme in Public International Law at Utrecht University is an excellent place to start! Taught at one of the leading law school in the Netherlands, this broad-ranging one-year programme not only provides in-depth knowledge of international law, but also gives you the opportunity to get real hands-on experience at nearby international organisations in legal capital of the world The Hague.
This unique international graduate programme enables you to study the general structure and principles of public international law and specialise in those areas that interest you most. The programme covers areas as varied as international peace and security, human rights and international humanitarian law, international environmental law and law of the sea. You will also participate in a moot court.
Working together with students from around the world, you will be able to exchange views and ideas, learn about perspectives on law in other cultures, and get a taste of what it is like to work in an international environment.

Recht en Onderneming
Universiteit: UU (Universiteit Utrecht)
Ondernemingen opereren in een spanningsveld tussen afnemers, klanten en leveranciers enerzijds en regelgeving en maatschappelijke druk anderzijds. In de masteropleiding Recht en onderneming bekwaam je je op de rechtsgebieden die betrekking hebben op dat spanningsveld: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht. Je leert meer over toezicht op financiële markten, hedge funds, corporate governance, mededinging, medezeggenschap in internationale concerns, maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate social responsibility. Ook reorganisaties en herstructureringen worden belicht.
Je kiest in deze masteropleiding vervolgens voor een van de drie specialisaties:
commerciële transacties
arbeid en sociaal beleid
markt en toezicht.


Strafrecht en Criminologie
RuG (Groningen)disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
sponsors en advertenties van de RechtenSite.nl
Advocaten offertes, prijzen en tarieven
Advocaat Tarieven?
notarissen offertes, prijzen en tarieven
Notaris tarieven?
Wilt u ook op deze pagina adverteren? Neem dan contact met ons op.

online studieboeken rechten - juridische boeken bestellen.
Juridische boeken online bestellen bij BOL.COM de grootste boekhandel van Nederland. Direct juridische boeken bestellen.

Op zoek naar studieboeken?
Kijk op onze boekenpagina met juridische boeken voor de rechtenstudie en -praktijk. Tevens links naar alle juridische boekhandelaars om voordelig en snel online boeken te bestellen. Ook websites om tweedehands studieboeken te kopen en verkopen.
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.